Logo KNB.nl
English

Wet- en regelgeving

Alle (kandidaat-)notarissen in Nederland en de organen van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) moeten zich houden aan de bepalingen van de Wet- en regelgeving notariaat.

Deze wet- en regelgeving bestaat uit de Wet op het notarisambt (Wna) en alle uitvoeringsregelingen die op basis van die wet zijn vastgesteld (verordeningen en reglementen).

De tekst van de Wna en de uitvoeringsregelingen is te vinden op www.wet-en-regelgeving-notariaat.nl.

wetboeken