Logo KNB.nl
English

Strategische Agenda Notariaat 2020-2025

De KNB heeft de Strategische Agenda Notariaat 2020-2025 vastgesteld. Hierin staat de visie van de KNB op de toekomst van het notariaat. De Strategische Agenda is opgezet rondom drie thema’s: Samen voor mens en maatschappij, Bescherming en zekerheid en Futurepro(o)f.

Lees de hele strategische agenda (pdf, 1,9 MB)

Lees de samenvatting van de strategische agenda (pdf, 79 kB)

De notaris in 2026

De nieuwe strategie is een logisch vervolg op Notaris 2.0 (de Strategische Agenda 2015-2020). De KNB bouwt met deze strategie verder aan de toekomstbestendigheid van het notariaat en heeft daarbij het volgende beeld voor ogen: in 2026 is de notaris de juridische adviseur bij uitstek in een complexe en digitale maatschappij. De notaris heeft oog voor maatschappelijke ontwikkelingen, is goed opgeleid en heeft alle gereedschappen voorhanden om deze rol uit te oefenen. De notaris is wend- en weerbaar. Op deze manier blijft het notariaat in alle opzichten aantrekkelijk om in te werken voor juristen en medewerkers.

Drie thema’s

De focus ligt op drie thema’s:

  1. Samen voor mens en maatschappij
    Het notariaat moet toegankelijk zijn én blijven voor iedereen, fysiek én digitaal. Het notariaat ziet het als haar maatschappelijke opgave om als juridisch adviseur en gids te fungeren en particulieren en bedrijven hierbij te helpen.

  2. Bescherming en zekerheid
    Rechtsbescherming en -zekerheid zijn essentieel voor het Nederlandse rechtsbestel. In een samenleving waarin onzekerheid en verandering de enige constanten zijn, is het belangrijk om ‘een baken van rust’ te creëren, waarop de overheid, bedrijven en consumenten kunnen terugvallen.

  3. Futurepro(o)f
    Persoonlijk contact, goed luisteren, inlevingsvermogen en duidelijke taal, zomaar wat eigenschappen die steeds belangrijker worden bij de invulling van de notariële functie. Daarvoor zijn andere competenties nodig en nieuwe manieren van leren. Het notariaat moet futureproof zijn en de notaris een futureprof.