Verschoningsrecht

Standpunt

Het verschoningsrecht is van wezenlijk belang voor de juridische hulpfunctie van de notaris en daarmee voor onze rechtsstaat. Het Openbaar Ministerie (OM) en de Belastingdienst hebben genoeg mogelijkheden om aan de gewenste informatie te komen bij de opsporing, vindt de KNB. De geheimhoudingsplicht en daarmee het verschoningrecht van de notaris is namelijk al op voldoende plaatsen doorbroken. Zo heeft hij een meldingsplicht in het kader van de Wwft en een informatieplicht over zijn derdengeldenrekening.

Toelichting

Door het verschoningsrecht kunnen cliënten vrijelijk met de notaris spreken, zonder vrees voor openbaarmaking. Zelfs door de rechter, het OM en de Belastingdienst kan een notaris niet worden gedwongen vertrouwelijke informatie over zijn cliënten te onthullen. Het OM en de Belastingdienst pleiten voor een beperking van het verschoningsrecht omdat dit ‘verouderd’ en ‘te ver doorgeschoten’ zou zijn. De KNB vindt een verduidelijking van het verschoningsrecht voldoende. 

Nieuws over dit standpunt

Aandachtspunten bij modernisering sanctiestelsel

Effectiviteit, uitvoerbaarheid en efficiëntie zijn voor het notariaat belangrijke aandachtspunten bij de modernisering van het Nederlandse sanctiestelsel. Dit schrijft de Koninklijke Notariële Beroeps...

KNB positief over nieuwe regeling verschoningsrecht

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft positief gereageerd op de nieuwe voorgestelde regeling voor het strafrechtelijk verschoningsrecht. De beroepsorganisatie is het met de wetgever ...

Notariaat Magazine over dit standpunt

5 Artikelen