Aandachtspunten bij modernisering sanctiestelsel

Effectiviteit, uitvoerbaarheid en efficiëntie zijn voor het notariaat belangrijke aandachtspunten bij de modernisering van het Nederlandse sanctiestelsel. Dit schrijft de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) in haar reactie op de preconsultatie over deze voorgenomen modernisering. Later dit jaar volgt een consultatie over het uiteindelijke wetsvoorstel.

Het kabinet streeft naar modernisering van het Nederlandse sanctiestelsel en heeft hierover een preconsultatie gehouden. De KNB steunt dit streven. Door de oorlog in Oekraïne en de Rusland- en Belarussancties die naar aanleiding hiervan zijn uitgebreid of ingesteld, is het belang van een adequaat sanctiestelsel actueel. Het is daarom goed om in lijn met de aanbevelingen van de nationaal coördinator sanctienaleving en handhaving waar nodig en mogelijk te komen tot een versterking van het Nederlandse sanctiestelsel.

Toezicht
In haar reactie op de preconsultatie schrijft de KNB dat waar mogelijk bestaande relevante regelingen moeten worden gevolgd, zoals de Wet op het notarisambt (Wna) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Voor het beoogde bestuursrechtelijk sanctiewettoezicht op notarissen moet waar dat kan worden aangesloten bij het toezicht op notarissen dat is geregeld in de Wna en de Wwft en dat wordt gehouden door het Bureau Financieel Toezicht.

Meldplicht
Vanwege het uitbreiden van bestuursrechtelijk sanctiewettoezicht naar onder meer notarissen moeten notarissen zich aan de meldplicht die nu voor financiële instellingen geldt houden. De KNB wijst er op dat hiervoor een wettelijke doorbreking van de notariële geheimhoudingsplicht nodig is. Bij deze doorbreking moet nauwkeurig worden bepaald op welke gegevens de meldplicht betrekking heeft, wanneer deze van toepassing is en aan wie moet worden gemeld. Vanwege het maatschappelijk belang van de notariële geheimhoudingsplicht moet uiterst zorgvuldig worden omgegaan met de melding. Ook is van belang op welke wijze en in welke vorm de gegevens moeten worden verstrekt. Hierbij moet sprake zijn van een efficiënt meldproces.

Verder in het nieuws

Actieve samenwerking met studieverenigingen

Padellen, dineren en gastcolleges: de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft de afgelopen maanden actief samengewerkt met de 5 notariële studieverenigingen en samen met hen diverse activ...

'Ik zit graag met mensen aan tafel'

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) verwelkomt doorlopend nieuwe leden. Wie zijn die mensen die kiezen voor een loopbaan in het notariaat? Waarom hebben ze voor dit vak gekozen en wat zi...

Aantal gepasseerde akten stijgt licht

Notarissen passeerden in januari gezamenlijk 132.639 akten. Dat is 3 procent meer dan in januari 2023. Testamenten, hypotheekakten en overdrachtsakten werden het meest ondertekend. Ook sloten weer fli...

'De wereldproblematiek komt hier ter tafel'

'Ik ben erg betrokken bij mijn vak,' begint Maarten Meijer, notaris in Amsterdam en commissielid bij de International Unie van Notarissen. 'Het begint met de houding dat je echts iets voor mensen wilt...