Blok: ‘Creëer meldplicht en zorg voor passend toezicht’

Stef Blok, de Nationaal Coördinator Sanctienaleving en Handhaving, heeft vorige week zijn eindrapport overhandigd aan minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken. Daarin stelt hij onder meer voor een meldplicht in te voeren voor notarissen, advocaten en accountants als zij te maken krijgen met cliënten die onder sancties vallen. Die moet voorrang krijgen op de geheimhoudingsplicht van onder meer notarissen.

De belangrijkste conclusie in het eindrapport is dat er een verbeterslag nodig is in de handhaving van en het toezicht op de sancties. Tegelijkertijd is er geen aanwijzing dat er zaken gemist zijn in de bevriezingen van tegoeden van personen en entiteiten die op de sanctielijst staan.

Sanctieverordening aanpassen
Sanctieverordening 269/2014 geeft voorrang aan de geheimhoudingsplicht van onder meer notarissen. Om de meldplicht te creëren en deze te versterken ten opzichte van de geheimhoudingsplicht zou deze verordening moeten worden aangepast, stelt Blok. Volgens hem moet de geheimhoudingsplicht doorbroken kunnen worden ten behoeve van meldingen onder deze verordening. Hij stelt voor deze sanctieverordening zo aan te passen dat de meldplicht voorrang heeft op de geheimhoudingsplicht. Nederland heeft hiervoor al een verzoek ingediend bij de Europese Commissie.

Passend toezicht
Bij een meldplicht hoort volgens Blok ook passend toezicht. Momenteel is toezicht op de naleving van sanctieregels door notarissen, advocaten en accountants niet vastgelegd. Blok wil daarom het toezicht op de aanbevolen meldplicht voor deze beroepsgroepen centraal vastleggen.

Verder in het nieuws

'Mooi dat je mensen zo goed mogelijk mag adviseren'

De KNB verwelkomt doorlopend nieuwe leden. Wie zijn die mensen die kiezen voor een loopbaan in het notariaat? Waarom hebben ze voor dit vak gekozen en wat zijn hun verwachtingen? Iedere maand zetten w...

Aantal akten in november stabiel

De verrassende stijging van het aantal akten in oktober zet vooralsnog niet door. In november bleef het aantal akten dat notarissen passeerden stabiel op ruim 150.000, ongeveer 1.500 minder dan in nov...

Slepende erfenissen oplossen

In het SBS6-programma 'Waar is mijn erfenis?' proberen presentator Dennis van der Geest en een team van deskundigen slepende ruzies over erfenissen op te lossen. Een van die deskundigen is notaris Eri...

Europese Parlementsverkiezingen 2024

Met het oog op de Europese Parlementsverkiezingen op 6 juni 2024 doet de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) de deelnemende Nederlandse politieke partijen een aantal suggesties om bijvoorbe...

Nieuwe leden Commissie toegang notariaat benoemd

De Minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind heeft 8 leden (her)benoemd tot lid van de Commissie toegang notariaat (CTN). Hiermee is een einde gekomen aan de tijdelijke situatie die eind vorig j...