Blok: ‘Creëer meldplicht en zorg voor passend toezicht’

Stef Blok, de Nationaal Coördinator Sanctienaleving en Handhaving, heeft vorige week zijn eindrapport overhandigd aan minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken. Daarin stelt hij onder meer voor een meldplicht in te voeren voor notarissen, advocaten en accountants als zij te maken krijgen met cliënten die onder sancties vallen. Die moet voorrang krijgen op de geheimhoudingsplicht van onder meer notarissen.

De belangrijkste conclusie in het eindrapport is dat er een verbeterslag nodig is in de handhaving van en het toezicht op de sancties. Tegelijkertijd is er geen aanwijzing dat er zaken gemist zijn in de bevriezingen van tegoeden van personen en entiteiten die op de sanctielijst staan.

Sanctieverordening aanpassen
Sanctieverordening 269/2014 geeft voorrang aan de geheimhoudingsplicht van onder meer notarissen. Om de meldplicht te creëren en deze te versterken ten opzichte van de geheimhoudingsplicht zou deze verordening moeten worden aangepast, stelt Blok. Volgens hem moet de geheimhoudingsplicht doorbroken kunnen worden ten behoeve van meldingen onder deze verordening. Hij stelt voor deze sanctieverordening zo aan te passen dat de meldplicht voorrang heeft op de geheimhoudingsplicht. Nederland heeft hiervoor al een verzoek ingediend bij de Europese Commissie.

Passend toezicht
Bij een meldplicht hoort volgens Blok ook passend toezicht. Momenteel is toezicht op de naleving van sanctieregels door notarissen, advocaten en accountants niet vastgelegd. Blok wil daarom het toezicht op de aanbevolen meldplicht voor deze beroepsgroepen centraal vastleggen.

Verder in het nieuws

Financiën: meld opmerkelijke belastingconstructies

Het ministerie van Financiën gaat het hele belastingstelsel tegen het licht houden om opmerkelijke belastingconstructies in kaart te brengen. Daarbij roept het ministerie de bevolking op dergelijke co...

Kamervragen over uitspraak UBO-register

Het Europese Hof van Justitie oordeelde deze week dat niet iedereen toegang mag krijgen tot informatie over de uiteindelijke belanghebbenden (UBO’s). Tweede Kamerleden Chris Stoffer (SGP) en Eelco Hei...