KNB: overleg nodig met aanbieders identificatiemiddelen

De Koninklijke Notariële Beroepsorgansiatie (KNB) adviseert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een koepeloverleg in te richten met alle aanbieders van identificatiemiddelen. Een goede communicatie is essentieel voor een snelle en goede ontwikkeling van de middelen.

De KNB ontwikkelt momenteel NotarisID, een privaat elektronisch identificatiemiddel. Binnenkort wordt de Wet digitale overheid plenair behandeld. De beroepsorganisatie geeft de commissieleden daarom ter voorbereiding enkele overwegingen (pdf, 1010 kB).

Toelating
Het koepeloverleg moet onder meer onduidelijkheden rondom een aanvraag tot toelating tot de lijst van leveranciers van vertrouwensdiensten wegnemen. Private leveranciers zoals de KNB willen graag zo snel mogelijk weten aan welke toelatingseisen zij moeten voldoen, zodat zij daarop kunnen inspelen.

Communicatie
Ook maakt de KNB zich zorgen over de onduidelijke status en het kwaliteitsniveau van de verschillende instanties die zorgen voor toezicht op en handhaving van de identificatiemiddelen. Goede communicatie tussen de overheid en de commerciële partijen over de eigenschappen en kwalificaties van de middelen is daarom van essentieel belang.

Verder in het nieuws

‘Lichting 2019’ richt vizier op morgen

Hoe ziet de nieuwe strategie voor de komende vijf jaar eruit? Wat zijn de ervaringen met de benoemingsprocedure? En wat vraagt de klant van morgen van u? Deze vragen stonden centraal tijdens de bijeen...

Volgende stap in wetsvoorstel mediation

Minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming komt dit jaar met een wetsvoorstel om de kwaliteit van mediation te waarborgen. Het voorstel moet ook zorgen voor een betere aansluiting tussen de gerecht...