Wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom aangenomen in Eerste Kamer

De Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet is aangenomen in de Eerste Kamer. Dat betekent echter ook dat de herverkavelingsakte per 1 januari 2021 voor problemen kan gaan zorgen.

Gedurende de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer is al een deel van de opmerkingen van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) in het wetsvoorstel verwerkt of door de minister nader toegelicht. Dit betreft onder meer de reikwijdte van de notariële toets aan de voorwaarden bij het passeren van de onteigeningsakte. Tijdens de behandeling in de Eerste Kamer is, dankzij de inbreng van Maarten Verkerk (ChristenUnie), nog een aantal vragen (pdf, 135 kB) van de KNB door de minister verduidelijkt. Denk daarbij aan de verbeteringseis bij kavelruil, wie de begrenzing van het landelijk/stedelijk gebied bij kavelruil bepaalt en of de inschrijving van een kavelruilovereenkomst in de openbare registers nou wel of niet verplicht is.

Rechten herverkaveling
De formulering van het artikel over de herverkavelingsakte blijft echter ongewijzigd en de minister heeft op de nadere vragen van de KNB geen bevredigend antwoord gegeven. Dat betekent dat de geldende jurisprudentie, die bepaalt dat de rechercheplicht van de notaris bij een herverkavelingsakte zich beperkt tot alleen zakelijke rechten, onder de nieuwe wet niet meer van toepassing is. Dit levert de notaris veel meer uitzoekwerk op, wat ook vertragend zal werken in het verkavelingsproces.

Monitoren
Het wetsvoorstel nu is aangenomen en gaat per 1 januari 2021 in als onderdeel van de gehele Omgevingswet. De KNB zal na deze datum de nieuwe werkwijze rondom de herverkavelingsakte monitoren. In de loop van 2021 zal de beroepsorganisatie bij het notariaat polsen hoe zij de uitwerking van het wetsvoorstel op dit punt in de praktijk ervaren. Die informatie zal de KNB vervolgens aan het ministerie overbrengen.

Verder in het nieuws

Aanvullingen voor wet deelgezag

Het wetsvoorstel deelgezag biedt nieuwe mogelijkheden op meer zeggenschap en inspraak voor personen dichtbij het kind. Maar volgens de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Vereniging v...

Anti-witwasregels uitgebreid

De anti-witwasregels zijn met ingang van 21 mei op een aantal punten uitgebreid. Zo vallen virtuele valuta, zoals Bitcoins, nu onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (...

Notarissen passeren meer akten dan vorig jaar

In het eerste kwartaal van 2020 zijn 8 procent meer akten gepasseerd door notarissen dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dat blijkt uit de factsheet akten van de Koninklijke Notariële Beroepsor...

Europese regeling en toezichthouder antiwitwasregels

De Europese Commissie wil witwaspraktijken en terrorismefinanciering strenger aanpakken. Een antiwitwasregeling die voor alle Europese landen van toepassing is, moet hiervoor zorgen. Ook komt er een E...