Invloed coronacrisis op notariaat: meer verklaringen van erfrecht, minder levenstestamenten

Notarissen hebben ondanks de coronacrisis nog voldoende werk. In het tweede kwartaal zijn 4 procent meer akten gepasseerd dan een jaar eerder. In het eerste half jaar van 2020 passeerden zij gezamenlijk ruim 6 procent meer akten dan in dezelfde periode in 2019. Toen werden 846.179 akten ondertekend. Nu waren dat er 898.744. Dit blijkt uit cijfers uit het Centraal Digitaal Repertorium (CDR) van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB).

Belangrijkste reden van de stijging is de sterk toegenomen vraag naar hypotheekakten. Dat aantal steeg in het tweede kwartaal (april, mei, juni) met 24 procent vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar. In de eerste helft van het jaar was de stijging 22 procent vergeleken met het eerste half jaar van 2019. Veel mensen wijzigden hun hypotheek zonder te verhuizen, want het aantal vastgoedakten dat notarissen in dezelfde periode passeerden nam toe met 1 procent, of 3,5 procent als je de eerste helft van het half jaar vergelijkt met dat van vorig jaar.

Meer verklaringen van erfrecht
In de familiepraktijk werden in de eerste helft van 2020 ruim 4 procent meer akten gepasseerd dan in dezelfde periode vorig jaar. Het aantal testamenten nam met 1,5 procent toe en het aantal levenstestamenten met bijna 6 procent. De kwartaalcijfers laten een ander beeld zien: 1 procent minder testamenten dan dezelfde periode vorig jaar en 3 procent minder levenstestamenten. De coronacrisis heeft gezorgd voor een sterke stijging van het aantal verklaringen van erfrecht: tussen april en juli 22 procent meer dan in het tweede kwartaal vorig jaar. Het aantal samenlevingscontracten steeg die periode met 13 procent.

Herstel ondernemingspraktijk
In de ondernemingspraktijk zijn in de eerste helft van 2020 de grootste klappen gevallen. Het totaal aantal akten in dit rechtsgebied nam af met 5 procent in vergelijking met de eerste helft van 2019. Met name de oprichting van besloten vennootschappen (bv’s) en stichtingen nam sterk af in de maanden april en mei. In juni zien we echter weer een stijging van de aantallen. Het aantal bv’s nam in die maand met ruim 60 procent toe ten opzichte van de maand mei. Bij het aantal stichtingen ligt dit percentage op ruim 30 procent.

Regionale verschillen
Hoewel het notariaat gezamenlijk meer akten passeerde is er sprake van regionale verschillen. Zo laten de kwartaalfactsheets een meer dan gemiddelde stijging zien in Overijssel (+13 procent), maar liepen de zaken in Friesland (-7 procent) en Limburg (-1 procent) terug.

Verder in het nieuws

GCV: neem BVm niet op in afzonderlijke BVm-wet

De Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV) staat achter de keuze van het kabinet om geen nieuwe rechtsvorm in het leven te roepen voor de maatschappelijke bv (BVm). De commissie is niet voor ...

'Teken vandaag voor morgen' bij Koffietijd

Het RTL-programma Koffietijd ontvangt op 12 mei tussen 10.00 en 11.00 uur notaris Sandra Viveen en haar cliënt Tosca Janssens. Zij praten daar in het kader van de campagne van de Koninklijke Notariële...

'Werk meer samen in Europees verband'

Nieuwe technologieën als blockchain en de 'cloud' hebben nieuwe Europese regels nodig. En meer samenwerking tussen de Europese notariaten. Dat geluid klonk vorige week tijdens het 8e Futurology Forum ...

Voorlopig geen boete voor ontbreken energielabel

Het nieuwe energielabel heeft gezorgd voor een tekort aan energieadviseurs. Daarom heeft minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten dat woningeigenaren tot 1 juli ...