Vastgoedmarkt blijft zorgen voor drukte in notariaat

Notarissen blijven druk met de overdracht van onroerend goed en het passeren van hypotheekakten. In januari passeerden ze bijna 32.500 transportakten; ruim 2.500 meer dan in januari 2020.  Dat is een stijging van 8,5 procent. Het aantal hypotheken lag met in totaal bijna 38.300 zelfs ruim 21 procent hoger dan in januari vorig jaar.

De familiepraktijk valt tegen in vergelijking met begin 2020. Het aantal testamenten lag bijna 6 procent lager en het aantal levenstestamenten zelfs ruim 12 procent lager dan in januari 2020. Samenlevers gingen echter massaal naar de notaris; het aantal samenlevingscontracten nam met bijna 44 procent toe tot 4.839 akten. Het coronavirus blijft zorgen voor meer verklaringen van erfrecht. Afgelopen maand gaven notarissen er 6.183 af, 395 meer dan vorig jaar januari.

Minder stichtingen opgericht
In de ondernemingspraktijk noteerde de oprichting van een bv een kleine stijging, 1,1 procent. Het aantal opgerichte stichtingen daarentegen viel met een daling van iets meer dan 22 procent tegen in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar.

Aantal nieuwe zaken stabiliseert
De komende maanden lijken notarissen het iets rustiger te krijgen. Gevraagd naar het aantal nieuwe zaken gaven ruim 200 notarissen in het maandelijkse onderzoek van de KNB aan dat dit aantal op alle terreinen stabiliseert of zelfs afneemt. Opvallend is vooral het grote aantal notarissen dat aangeeft dat het aantal akten in de vastgoedpraktijk afneemt. 40 procent van de respondenten geeft aan dat het aantal nieuwe zaken afgelopen maand is afgenomen, bij 44 procent is dat aantal gelijk gebleven en bij 16 procent is het aantal nieuwe zaken gestegen. Voor de familiepraktijk meldt 14 procent een toename, 30 procent een afname en bij 56 procent blijft het aantal nieuwe zaken hetzelfde als vorige maand. In de ondernemingspraktijk is het aantal nieuwe zaken bij 60 procent van de respondenten ongewijzigd gebleven, 25 procent ziet een afname en 15 procent een toename.

Verder in het nieuws

Fraudezaak voormalig notaris Oranje schokt KNB

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) is geschokt door het bericht van Pels Rijcken dat voormalig notaris Frank Oranje fraude heeft gepleegd. De beroepsorganisatie vindt het onbestaanbaar ...

Zorgen om fout geld uit Londen

De Brexit zorgt er voor dat Amsterdam Londen van de troon stoot als Europees handelscentrum. Maarten Groothuizen (D66) is bezorgd dat ook de Londense witwaspraktijken mee verhuizen naar onze hoofdstad...