Financiën: meld opmerkelijke belastingconstructies

Het ministerie van Financiën gaat het hele belastingstelsel tegen het licht houden om opmerkelijke belastingconstructies in kaart te brengen. Daarbij roept het ministerie de bevolking op dergelijke constructies te melden. Komend voorjaar moet dat leiden tot het aanpakken van de eerste constructies.

De baby-bv en de rollatorinvestering behoren als het aan het kabinet ligt binnenkort tot het verleden. Deze constructies maken het mogelijk om zo min mogelijk belasting te betalen, en dat is volgens staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) onwenselijk. Ze zijn legaal, maar niet in de geest van de wet.

Oproep
Vandaar de oproep om via een internetconsultatie zoveel mogelijk opmerkelijke belastingconstructies te melden. Die oproep is gericht aan een breed publiek, van particulieren tot ondernemers en van bestuursleden van een stichting tot notarissen. Melden kan tot en met 31 januari.

Rondetafelgesprekken
Naast de internetconsultatie gaat het ministerie zelf ook belastingconstructies in kaart brengen. Na afloop van de interne en externe inventarisatie volgen er rondetafelgesprekken met stakeholders over de opbrengst. Vervolgens wordt gekeken welke constructies worden aangepakt. Het ministerie verwacht dat het afschaffen van zulke belastingconstructies de schatkist 160 miljoen euro oplevert in 2024.

Verder in het nieuws

Actieve samenwerking met studieverenigingen

Padellen, dineren en gastcolleges: de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft de afgelopen maanden actief samengewerkt met de 5 notariële studieverenigingen en samen met hen diverse activ...

'Ik zit graag met mensen aan tafel'

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) verwelkomt doorlopend nieuwe leden. Wie zijn die mensen die kiezen voor een loopbaan in het notariaat? Waarom hebben ze voor dit vak gekozen en wat zi...

Aantal gepasseerde akten stijgt licht

Notarissen passeerden in januari gezamenlijk 132.639 akten. Dat is 3 procent meer dan in januari 2023. Testamenten, hypotheekakten en overdrachtsakten werden het meest ondertekend. Ook sloten weer fli...

'De wereldproblematiek komt hier ter tafel'

'Ik ben erg betrokken bij mijn vak,' begint Maarten Meijer, notaris in Amsterdam en commissielid bij de International Unie van Notarissen. 'Het begint met de houding dat je echts iets voor mensen wilt...