Aantal toegevoegd notarissen dit jaar voor het eerst gelijk gebleven

Nadat het aantal toegevoegd notarissen sinds het bestaan van deze functie jaarlijks toenam, blijft het aantal dit jaar met 224 toegevoegd notarissen voor het eerst gelijk aan vorig jaar. Het aantal notarissen nam met 4 af naar een totaal van 1234, waar het aantal kandidaat-notarissen met 20 toenam naar 1972. In totaal komt het aantal leden van de KNB hiermee op 3430.

Bij de notarissen zijn de mannen traditiegetrouw in de meerderheid, maar de vrouwen winnen langzaam terrein. Was in 2020 nog geen 27 procent van de notarissen vrouw, dit jaar is dat gegroeid naar bijna 30 procent. Ook bij de kandidaat-notarissen, waar de man-vrouwverhouding precies andersom is, neemt het aantal vrouwen langzaam toe: van bijna 69 procent in 2020 naar ruim 71 procent nu. Alleen de toegevoegd notarissen laten een ander beeld zien. Ook daar zijn de vrouwen in de meerderheid, maar hier neemt juist het aantal mannen toe. Was in 2020 nog geen 28 procent van de toegevoegd notarissen man, dit jaar is hun aandeel gegroeid naar 29,5 procent.

Leeftijdsopbouw
Het zal geen verrassing zijn dat notarissen gemiddeld ouder zijn dan kandidaat-notarissen. Maken in die eerste groep de vijftigers en zestigers met 65 procent de dienst uit, bij de kandidaat-notarissen bestaat 60 procent van de populatie uit twintigers en dertigers. De toegevoegd notarissen zitten daar tussenin; de veertigers vormen daar met 42 procent de grootste leeftijdscategorie.

Notariskantoren
Vergeleken met vorig jaar zijn er dit jaar 11 notariskantoren minder in Nederland. Het totaal komt nu uit op 901. Hiervan is iets minder dan de helft (433) een eenmanskantoor.

Verder in het nieuws

Samenvatting Modelreglement Kleine VvE’s beschikbaar

De Werkgroep Modernisering Appartementsrecht Nederland (WMANL) heeft een samenvatting van het Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten Kleine Vereniging van Eigenaars 2021 (MR Kleine VvE’s)...

Drie notarissen benoemd tegen advies CTN in

Minister Franc Weerwind van Rechtsbescherming heeft het afgelopen jaar 3 notarissen benoemd tegen het advies van de Commissie toegang notariaat (CTN) in. Dat laat hij weten in antwoord op vragen van K...

Invoering Omgevingswet uitgesteld tot 2024

De invoering van de Omgevingswet is opnieuw uitgesteld. Volgens minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is het de bedoeling dat de wet nu per 1 januari 2024 ingaat.

KNB treedt toe tot dagelijks bestuur CNUE

De Duitse notaris Peter Stelmaszczyk heeft vrijdag in Berlijn formeel het voorzitterschap van de Raad van notarissen in Europa, de CNUE, overgenomen. Hij volgt daarmee zijn Italiaanse collega Giampaol...