Negen procent minder akten in 2023

In 2023 hebben alle notarissen in Nederland samen 1.734.812 akten gepasseerd. Dit is een daling van 9 procent in vergelijking met 2022 en het laagste aantal in de afgelopen 5 jaar.

De daling van het totale aantal akten (pdf) komt grotendeels voor rekening van hypotheekakten en overdrachten van onroerend goed. Deze ontwikkeling was al in 2022 zichtbaar en zette in 2023 verder door. Het aantal hypotheekakten nam afgelopen jaar af met maar liefst 33 procent; het aantal overdrachtsakten liep terug met 16 procent.

Familierecht
Steeds meer mensen sluiten een testament af. In 2023 waren dit er 343.221, een stijging van 7 procent. Bovendien tekenden 219.695 mensen bij de notaris voor een levenstestament, een toename van 15 procent.

Ondernemingsrecht
In totaal zijn er vorig jaar in de ondernemingsrechtpraktijk meer dan 201.000 akten gepasseerd, 3 procent meer dan in 2022.

Eindsprint
In december (pdf) werden traditiegetrouw de meeste akten afgesloten: ruim 205.000. Dat is 8 procent minder dan in de laatste maand van 2022.

Verder in het nieuws

Actieve samenwerking met studieverenigingen

Padellen, dineren en gastcolleges: de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft de afgelopen maanden actief samengewerkt met de 5 notariële studieverenigingen en samen met hen diverse activ...

'Ik zit graag met mensen aan tafel'

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) verwelkomt doorlopend nieuwe leden. Wie zijn die mensen die kiezen voor een loopbaan in het notariaat? Waarom hebben ze voor dit vak gekozen en wat zi...

Aantal gepasseerde akten stijgt licht

Notarissen passeerden in januari gezamenlijk 132.639 akten. Dat is 3 procent meer dan in januari 2023. Testamenten, hypotheekakten en overdrachtsakten werden het meest ondertekend. Ook sloten weer fli...

'De wereldproblematiek komt hier ter tafel'

'Ik ben erg betrokken bij mijn vak,' begint Maarten Meijer, notaris in Amsterdam en commissielid bij de International Unie van Notarissen. 'Het begint met de houding dat je echts iets voor mensen wilt...