'De wereldproblematiek komt hier ter tafel'

'Ik ben erg betrokken bij mijn vak,' begint Maarten Meijer, notaris in Amsterdam en commissielid bij de International Unie van Notarissen. 'Het begint met de houding dat je echts iets voor mensen wilt betekenen. En om te blijven kijken naar de inhoud van het vak. Al in het begin van mijn loopbaan ging ik naar het wereldcongres van de UINL, de Union Internationale du Notariat.'

'De UINL is de internationale vereniging voor het notariaat. Er zijn 91 landen lid, in Europa, Latijns-Amerika, Azië en Afrika. De vereniging zet zich in voor wettelijke zekerheid wereldwijd. Daarvoor werk ik samen met Marc Geleijns, notaris in Roosendaal. Ik ben er trots op dat het ons lukt om steeds nieuwe notarissen te laten toetreden en dat we een hele sociale agenda hebben. Ik vind het heel interessant om de onderwerpen nauwgezet te volgen en met collega's uit allerlei landen te praten.'

Mexicaanse digitale akte
'In Nederland hebben we een sterk notariaat en zijn op veel gebieden actief. Daardoor kunnen we veel uitleggen en brengen, maar ons ook laten inspireren door wat er in andere landen gebeurt. Zo is de digitale akte in Mexico al veel verder ontwikkeld. Daar wordt niet alleen een bv digitaal opgericht, maar al veel meer aktes. Het helpt mij ook om onze verworvenheden in Nederland te zien. We zijn bijvoorbeeld een heel efficiënt georganiseerd land.'

Kwetsbare kinderen
'De UINL houdt zich ook bezig met kwetsbare kinderen, zoals jongeren zonder papieren in Afrika. Officieel bestaan ze niet met allerlei problemen tot gevolg. De kinderen komen in het gedrang en worden bijvoorbeeld gerekruteerd als kindsoldaten. We willen helpen om de zwakke structuren op gebied van persoonsregistratie kunnen te verbeteren om te kunnen achterhalen wat er met die kinderen gebeurt. Kinderen hebben ook toestemming nodig om met een van de ouders te mogen reizen. Om hen te beschermen helpen we aan standaardisering van die toestemming. Dat raakt ook aan de immigratieproblematiek.'

Overbelasting
'Ook werken we samen met het Kadaster aan een goede eigendomsregistratie van land. Boeren werken er soms al generaties lang en worden dan plotseling van hun land geweerd. Dan gaat het om grote vraagstukken van de wereld. Overbelasting van rechtbanken speelt ook wereldwijd. In sommige landen kan de notaris helpen om de rechter te ontlasten, bijvoorbeeld bij scheidingen.' 

Weinig concurrentie
'In Nederland hebben we het heel goed geregeld. Daardoor ben ik een tevredener mens geworden. We hebben bijvoorbeeld duidelijke bevoegdheden en weinig concurrentie van andere beroepsgroepen. In Nederland heb je geen advocaat nodig als je naar de notaris toe gaat. Onze kleine beroepsgroep heeft echt toegevoegde waarde, ook voor mensen die minder goed bedeeld zijn. Zo kunnen we problemen en rechtszaken helpen voorkomen.'

Maarten Meijer met wit

Verder in het nieuws

Actieve samenwerking met studieverenigingen

Padellen, dineren en gastcolleges: de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft de afgelopen maanden actief samengewerkt met de 5 notariële studieverenigingen en samen met hen diverse activ...

'Ik zit graag met mensen aan tafel'

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) verwelkomt doorlopend nieuwe leden. Wie zijn die mensen die kiezen voor een loopbaan in het notariaat? Waarom hebben ze voor dit vak gekozen en wat zi...

Aantal gepasseerde akten stijgt licht

Notarissen passeerden in januari gezamenlijk 132.639 akten. Dat is 3 procent meer dan in januari 2023. Testamenten, hypotheekakten en overdrachtsakten werden het meest ondertekend. Ook sloten weer fli...