Aantal akten stijgt ook in mei

Het aantal door notarissen gepasseerde akten is in mei met 8 procent gestegen ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Daarmee zet de stijgende lijn die in april werd ingezet door. De grootste toename is te zien in het aantal hypotheekakten en overdrachtsakten: een stijging van respectievelijk 24 en 23 procent.

In totaal passeerden notarissen in mei bijna 154.000 akten. In mei 2023 waren dat er nog 142.000. Dat blijkt uit de factsheet akten (pdf) van mei. In absolute aantallen zijn testamenten (30.700), hypotheekakten (29.200) en overdrachtsakten (28.400) de toppers. Daarna komt het levenstestament, dat ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar een groei van 4 procent laat zien naar 20.100 akten.

Dalers
Zijn er dan helemaal geen dalers? Alleen het aantal huwelijkse voorwaarden en oprichtingen van stichtingen zakte lichtjes. Het aantal uitgegeven verklaringen van erfrecht en oprichtingen van een bv bleef nagenoeg gelijk.

Verder in het nieuws

Onrechtmatig gebruik titel 'notaris' niet toegestaan

De titel notaris is beschermd en mag dus niet door iedereen gebruikt worden. De KNB heeft geconstateerd dat een ontzette notaris zich wel als zodanig heeft uitgegeven en spande een kort geding aan. De...

Uitdagingen voor het notariaat in Caribisch Nederland

Om een beter beeld te krijgen van de uitdagingen waar het notariaat in Caribisch Nederland voor staat, heeft de KNB op uitnodiging van het ministerie van Justitie en Veiligheid vorige week een werkbez...

8 procent meer akten in tweede kwartaal

Het totale aantal door notarissen gepasseerde akten in het tweede kwartaal van dit jaar ligt 8 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. In totaal zijn er in april, mei en juni ruim 459.000 ak...