Dekker start consultatie modernisering personenvennootschappen

Het wetsvoorstel modernisering personenvennootschappen is donderdag in consultatie gegaan. Met het wetsvoorstel wil minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming ondernemerschap faciliteren en zekerheid bieden. Daarnaast moet het zorgen voor passende bescherming van vennoten en degenen die met de vennootschap handelen.

De huidige regeling voor de maatschap, vof en cv is verspreid over Boek 7A BW en het Wetboek van Koophandel, dateert uit de 19e eeuw en beantwoordt onvoldoende aan de behoefte van hedendaagse gebruikers. Zo zijn er niet of nauwelijks mogelijkheden tot bedrijfsoverdracht. Ook is onduidelijk of zekerheidsrechten kunnen worden gevestigd op het aandeel van de vennoten in een personenvennootschap. Verder bevat de huidige regeling verschillende onduidelijkheden. Op basis van een ontwerp van een werkgroep uit de praktijk is daarom tot een nieuwe regeling gekomen.

Geen notariële akte
De nieuwe regeling voorziet in twee rechtsvormen, namelijk de vennootschap en de commanditaire vennootschap. Beide rechtsvormen kunnen voor zowel beroeps- als bedrijfsactiviteiten worden gebruikt. Bijzonder kenmerk van de nieuwe personenvennootschap is dat deze op eenvoudige wijze kan worden aangegaan, door het sluiten van een overeenkomst tussen de vennoten. Er is geen notariële akte vereist. Een belangrijke vernieuwing betreft de toe- en uittreding van vennoten. De wettelijke regeling maakt dit eenvoudiger, op basis van de bestaande vennootschapsovereenkomst.

Wel rechtspersoonlijkheid
Een andere belangrijke wijziging is het toekennen van rechtspersoonlijkheid aan de vennootschap. Deze ontstaat na het aangaan van de overeenkomst. Dit zorgt ervoor dat goederen eenvoudig op naam van de vennootschap kunnen worden gesteld. Het vereenvoudigt ook de toe- en uittreding van vennoten. Er is een beperking opgenomen voor de verkrijging van registergoederen of het zijn van erfgenaam. Een vennootschap kan geen registergoederen verkrijgen of erfgenaam zijn zolang zij niet is ingeschreven in het Handelsregister. Dit sluit aan bij de regeling die bestaat bij de (informele) vereniging.

Voordelen notariële tussenkomst
In reactie op het ontwerp van de praktijkwerkgroep heeft de KNB erop gewezen  dat notariële tussenkomst bij de verkrijging van rechtspersoonlijkheid door een personenvennootschap bijdraagt aan rechtszekerheid, rechtsbescherming, een ordentelijk rechtsverkeer en de betrouwbaarheid van de openbare registers. De KNB zal reageren op de consultatie, die loopt tot en met 31 mei.

 

 

Verder in het nieuws

Onrechtmatig gebruik titel 'notaris' niet toegestaan

De titel notaris is beschermd en mag dus niet door iedereen gebruikt worden. De KNB heeft geconstateerd dat een ontzette notaris zich wel als zodanig heeft uitgegeven en spande een kort geding aan. De...

Uitdagingen voor het notariaat in Caribisch Nederland

Om een beter beeld te krijgen van de uitdagingen waar het notariaat in Caribisch Nederland voor staat, heeft de KNB op uitnodiging van het ministerie van Justitie en Veiligheid vorige week een werkbez...

8 procent meer akten in tweede kwartaal

Het totale aantal door notarissen gepasseerde akten in het tweede kwartaal van dit jaar ligt 8 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. In totaal zijn er in april, mei en juni ruim 459.000 ak...