Dekker start consultatie modernisering personenvennootschappen

Het wetsvoorstel modernisering personenvennootschappen is donderdag in consultatie gegaan. Met het wetsvoorstel wil minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming ondernemerschap faciliteren en zekerheid bieden. Daarnaast moet het zorgen voor passende bescherming van vennoten en degenen die met de vennootschap handelen.

De huidige regeling voor de maatschap, vof en cv is verspreid over Boek 7A BW en het Wetboek van Koophandel, dateert uit de 19e eeuw en beantwoordt onvoldoende aan de behoefte van hedendaagse gebruikers. Zo zijn er niet of nauwelijks mogelijkheden tot bedrijfsoverdracht. Ook is onduidelijk of zekerheidsrechten kunnen worden gevestigd op het aandeel van de vennoten in een personenvennootschap. Verder bevat de huidige regeling verschillende onduidelijkheden. Op basis van een ontwerp van een werkgroep uit de praktijk is daarom tot een nieuwe regeling gekomen.

Geen notariële akte
De nieuwe regeling voorziet in twee rechtsvormen, namelijk de vennootschap en de commanditaire vennootschap. Beide rechtsvormen kunnen voor zowel beroeps- als bedrijfsactiviteiten worden gebruikt. Bijzonder kenmerk van de nieuwe personenvennootschap is dat deze op eenvoudige wijze kan worden aangegaan, door het sluiten van een overeenkomst tussen de vennoten. Er is geen notariële akte vereist. Een belangrijke vernieuwing betreft de toe- en uittreding van vennoten. De wettelijke regeling maakt dit eenvoudiger, op basis van de bestaande vennootschapsovereenkomst.

Wel rechtspersoonlijkheid
Een andere belangrijke wijziging is het toekennen van rechtspersoonlijkheid aan de vennootschap. Deze ontstaat na het aangaan van de overeenkomst. Dit zorgt ervoor dat goederen eenvoudig op naam van de vennootschap kunnen worden gesteld. Het vereenvoudigt ook de toe- en uittreding van vennoten. Er is een beperking opgenomen voor de verkrijging van registergoederen of het zijn van erfgenaam. Een vennootschap kan geen registergoederen verkrijgen of erfgenaam zijn zolang zij niet is ingeschreven in het Handelsregister. Dit sluit aan bij de regeling die bestaat bij de (informele) vereniging.

Voordelen notariële tussenkomst
In reactie op het ontwerp van de praktijkwerkgroep heeft de KNB erop gewezen  dat notariële tussenkomst bij de verkrijging van rechtspersoonlijkheid door een personenvennootschap bijdraagt aan rechtszekerheid, rechtsbescherming, een ordentelijk rechtsverkeer en de betrouwbaarheid van de openbare registers. De KNB zal reageren op de consultatie, die loopt tot en met 31 mei.

 

 

Verder in het nieuws

Kabinet zet in op verdere verbetering aanpak witwassen

De toepassing van de anti-witwasregelgeving door niet-financiële Wwft-instellingen zoals notarissen en het toezicht daarop moeten volgens het kabinet beter. Ook moet er beter zicht komen op UBO’s en m...

Prinsjesdag: toegang tot het recht verder uitgewerkt

Toegang tot het recht krijgt in 2023 wederom de aandacht van het kabinet. Ook in het notariaat staat dit thema de komende jaren op de agenda. Het is een belangrijk onderwerp in het onderzoek naar de s...

Verduurzaming koopwoningen makkelijker

Woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) krijgen in 2023 meer mogelijkheden bij het verduurzamen van hun woning. Dit betreft onder andere het bieden van toegankelijke informatie, verregaa...

Energielabel C-verplichting voor kantoren

Kantoorgebouwen moeten per 1 januari 2023 minimaal energielabel C of hoger hebben. Voldoet het gebouw niet aan de eisen, dan mag het gebouw vanaf die datum niet meer als kantoor worden gebruikt.