Private inlogmiddelen mogelijk onder Wet digitale overheid

De Tweede Kamer heeft dinsdag de Wet digitale overheid (Wdo) aangenomen. Hiermee wil de regering online zakendoen met de overheid eenvoudiger, betrouwbaarder en toekomstbestendig maken. Private inlogmiddelen, zoals NotarisID, spelen hierbij een belangrijke rol. Aanbieders hiervan kunnen vanaf eind 2020 een erkenning aanvragen.

De Wet digitale overheid wil ervoor zorgen dat Nederlandse burgers en bedrijven veilig en betrouwbaar kunnen inloggen bij de (semi-)overheid. Hiervoor moeten elektronische identificatiemiddelen (eID) komen met een hogere mate van betrouwbaarheid dan het huidige DigiD. Deze identificatiemiddelen geven publieke dienstverleners meer zekerheid over iemands identiteit. Hiermee implementeert Nederland de EU-richtlijn over toegankelijkheid van overheidswebsites en apps.

Aktes ondertekenen
De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) ontwikkelt momenteel NotarisID, dat aan de hoogste veiligheidseisen voldoet. Met NotarisID kunnen aktes digitaal worden ondertekend en kan de ondertekenaar worden geïdentificeerd. Bart Versteeg, notaris en KNB-bestuurslid: 'Er is maar één systeem dat veiliger is en dat is als iemand in persoon voor je verschijnt.'

Toelatingscriteria
De KNB riep in 2018 het ministerie op private inlogmiddelen pas toe te laten op het moment dat zij voldoen aan de eIDAS-verordening. Deze Europese wetgeving biedt houvast voor alle leveranciers en is ook bij buitenlandse partijen bekend. Eerder was het ministerie nog van plan de beoordeling zelf op zich te nemen. Inmiddels moeten toekomstige inlogmiddelen aan de eIDAS-eisen voldoen. Ook heeft de KNB voortdurend aangestuurd op duidelijkheid over toelatingscriteria. Dit om onzekerheid bij marktpartijen weg te nemen. Het ministerie heeft inmiddels gekozen voor een systeem van open toelating. Hiermee is de onzekerheid deels weggenomen. Het zou wat de KNB betreft goed zijn als het ministerie ook snel duidelijkheid geeft over de precieze gang van zaken en toelatingseisen bij open toelating.

Aangenomen moties
VVD en CDA dienden een motie in om zo snel mogelijk pilots te starten met het oog op de invoering van erkenning van private identificatiemiddelen. Ook deden VVD en D66 een voorstel voor een online identiteit die regelt dat elke burger een unieke online identiteit krijgt. Daarmee kunnen zij meer invloed krijgen op welke gegevens wel of niet worden gedeeld. NotarisID is daar al op ingericht. De KNB is blij dat beide moties zijn aangenomen.

Verder in het nieuws

Wie wordt de nieuwe Notaris van het Jaar? (video)

Werkt u op een notariskantoor en kent u de Notaris van het Jaar? Of bent u (kandidaat-)notaris en vindt u dat uw (vroegere) collega of studiegenoot de titel verdient? Geef hem of haar dan op! Behalve ...

KNB start campagne om trots op te zijn

'Het moment', dat is de titel van de nieuwe communicatiecampagne die de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) vandaag start. Centraal staan een aantal belangrijke momenten waarop de notaris e...

Geschillencommissie doet meer uitspraken

De Geschillencommissie heeft vorig jaar 49 uitspraken gedaan met betrekking tot het notariaat. Dat zijn er 3 meer dan in 2019. De commissie heeft 75 nieuwe klachten ontvangen. Dit zijn er 11 minder da...