50PLUS bezorgd over betaalbaarheid (leverings)akten

De implementatie van de Omgevingswet kan ervoor zorgen dat de prijs van onder andere leveringsakten straks meer dan verdubbelt. Dit komt omdat de notaris na inwerkingtreding van de Omgevingswet op meerdere plekken moet gaan rechercheren. De 50PLUS-fractie in de Eerste Kamer wil van minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) weten of hij deze prijsstijging verantwoord vindt.

Wat is er aan de hand? Waar nu op eenvoudige wijze via het Kadaster relevante informatie over een perceel en/of gebouw opgevraagd kan worden, zal dat na de inwerkingtreding van de Omgevingswet niet meer voldoende zijn. Dan moeten notarissen op ten minste 2 verschillende plekken gaan rechercheren: in het Kadaster en in het aan de Omgevingswet gekoppelde Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). De grootte en de gelaagdheid van het DSO maken dat dit een complex stelsel is, waardoor in voorkomende gevallen eveneens contact moet worden opgenomen met de betreffende overheidsdienst om te verifiëren of de juiste informatie binnen het DSO verkregen is. Dit alles vergt meer tijd en daardoor kunnen de kosten aanzienlijk oplopen.

Stijgende akteprijzen
50PLUS heeft contact gehad met de KNB en deze verwacht dat de prijs van bijvoorbeeld een leveringsakte door de extra handelingen 2 tot 3 keer duurder zou kunnen worden. Martine Baay, Eerste Kamerlid voor 50PLUS, heeft daarover vragen (pdf) gesteld aan de minister. Zo wil zij graag van de minister weten hoe hij aankijkt tegen deze digitale ontwikkelingen in de uitvoering, de prijsverhoging en de toegankelijkheid van de voor de burger relevante informatie betreffende een perceel en/of een gebouw.

Verder in het nieuws

Nieuwe podcast: De vastgoednotaris als poortwachter

Witwasconstructies, ABC-transacties en katvangers: ze komen allemaal aan bod in de nieuwe podcast 'De vastgoednotaris als poortwachter'. Onder meer Robert Helder (Universiteit Utrecht), Dirk Kolkman (...

Notaris vertrekt voor fietstocht van 3 maanden

Vrijdag trekt notaris Ellen van Pelt de deur van haar kantoor in Assen achter haar dicht. Maandag springt zij op haar fiets voor een tocht van 3 maanden. Waar die haar gaat brengen weet zij nog niet, ...