Aantal akten stijgt weer

Notarissen passeerden in oktober gezamenlijk bijna 140.000 akten. Dat is 3 procent meer dan in oktober 2022. Het is voor het eerst sinds mei 2022 dat het aantal akten vergeleken met dezelfde maand in het jaar ervoor is gestegen.

Sinds juni 2022 is ook het aantal overdrachtsakten met een paar honderd toegenomen, tot ongeveer 24.000 (1 procent). In totaal zijn er in de eerste 10 maanden van dit jaar iets meer dan 1.370.000 akten gepasseerd. Dit waren er bijna 1.537.000 in 2022: een daling van 10 procent. Dit blijkt uit de factsheet akten van oktober (pdf) van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB).

Fikse stijging testamenten en levenstestamenten
Levenstestamenten en testamenten blijven onverminderd populair. Het aantal testamenten steeg vergeleken met 2022 tot ruim 27.500, een stijging van 9 procent. Levenstestamenten doen het met een stijging van 21 procent tot ruim 18.000 relatief gezien nog beter.

Meer bv’s, minder hypotheken
Opvallend is ook de sterke stijging van het aantal nieuwe bv’s. Dat waren er afgelopen maand ruim 5.500, een stijging van 14 procent. Het aantal hypotheekakten blijft achter, hoewel ze met 23.500 akten nog steeds een belangrijk deel van het notariswerk vormen. Dat is echter wel 6 procent minder dan in oktober 2022.

Verder in het nieuws

'Mooi dat je mensen zo goed mogelijk mag adviseren'

De KNB verwelkomt doorlopend nieuwe leden. Wie zijn die mensen die kiezen voor een loopbaan in het notariaat? Waarom hebben ze voor dit vak gekozen en wat zijn hun verwachtingen? Iedere maand zetten w...

Aantal akten in november stabiel

De verrassende stijging van het aantal akten in oktober zet vooralsnog niet door. In november bleef het aantal akten dat notarissen passeerden stabiel op ruim 150.000, ongeveer 1.500 minder dan in nov...

Slepende erfenissen oplossen

In het SBS6-programma 'Waar is mijn erfenis?' proberen presentator Dennis van der Geest en een team van deskundigen slepende ruzies over erfenissen op te lossen. Een van die deskundigen is notaris Eri...

Europese Parlementsverkiezingen 2024

Met het oog op de Europese Parlementsverkiezingen op 6 juni 2024 doet de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) de deelnemende Nederlandse politieke partijen een aantal suggesties om bijvoorbe...

Nieuwe leden Commissie toegang notariaat benoemd

De Minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind heeft 8 leden (her)benoemd tot lid van de Commissie toegang notariaat (CTN). Hiermee is een einde gekomen aan de tijdelijke situatie die eind vorig j...