Aantal toegevoegd notarissen dit jaar voor het eerst gelijk gebleven

Nadat het aantal toegevoegd notarissen sinds het bestaan van deze functie jaarlijks toenam, blijft het aantal dit jaar met 224 toegevoegd notarissen voor het eerst gelijk aan vorig jaar. Het aantal notarissen nam met 4 af naar een totaal van 1234, waar het aantal kandidaat-notarissen met 20 toenam naar 1972. In totaal komt het aantal leden van de KNB hiermee op 3430.

Bij de notarissen zijn de mannen traditiegetrouw in de meerderheid, maar de vrouwen winnen langzaam terrein. Was in 2020 nog geen 27 procent van de notarissen vrouw, dit jaar is dat gegroeid naar bijna 30 procent. Ook bij de kandidaat-notarissen, waar de man-vrouwverhouding precies andersom is, neemt het aantal vrouwen langzaam toe: van bijna 69 procent in 2020 naar ruim 71 procent nu. Alleen de toegevoegd notarissen laten een ander beeld zien. Ook daar zijn de vrouwen in de meerderheid, maar hier neemt juist het aantal mannen toe. Was in 2020 nog geen 28 procent van de toegevoegd notarissen man, dit jaar is hun aandeel gegroeid naar 29,5 procent.

Leeftijdsopbouw
Het zal geen verrassing zijn dat notarissen gemiddeld ouder zijn dan kandidaat-notarissen. Maken in die eerste groep de vijftigers en zestigers met 65 procent de dienst uit, bij de kandidaat-notarissen bestaat 60 procent van de populatie uit twintigers en dertigers. De toegevoegd notarissen zitten daar tussenin; de veertigers vormen daar met 42 procent de grootste leeftijdscategorie.

Notariskantoren
Vergeleken met vorig jaar zijn er dit jaar 11 notariskantoren minder in Nederland. Het totaal komt nu uit op 901. Hiervan is iets minder dan de helft (433) een eenmanskantoor.

Verder in het nieuws

Wederom minder zaken voor de Geschillencommissie

De Geschillencommissie heeft in 2023 opnieuw minder geschillen behandeld dan het voorgaande jaar. In totaal behandelde de Commissie Notariaat 60 zaken, in 2022 waren dat er nog 74. De Commissie Notari...

Aantal akten stijgt ook in mei

Het aantal door notarissen gepasseerde akten is in mei met 8 procent gestegen ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Daarmee zet de stijgende lijn die in april werd ingezet door. De grootste toen...

Jan Janssens’ eerste 100 dagen als bestuurslid

De Groningse notaris Jan Janssens zit sinds 1 maart in het KNB-bestuur, waar hij voor sommigen een oude bekende is. Janssens was aan het begin van deze eeuw bestuurssecretaris bij de KNB. Zijn eerste ...

'Het menselijke contact is heel belangrijk voor me'

De KNB verwelkomt doorlopend nieuwe leden. Wie zijn die mensen die kiezen voor een loopbaan in het notariaat? Waarom hebben ze voor dit vak gekozen en wat zijn hun verwachtingen? Iedere maand zetten w...