Aantal zaken notariële tuchtkamers afgenomen

Er zijn vorig jaar 318 zaken binnengekomen bij de 4 kamers voor het notariaat. Dit zijn er 53 minder dan in 2019. 306 zaken zijn in 2020 afgehandeld. Er werden 2 notarissen uit hun ambt ontzet. Net als in 2019 werden 9 notarissen geschorst.

De kamers voor het notariaat hebben in 2020 vooral digitaal zittingen gehouden. Daarnaast zijn zaken ook zonder zitting afgedaan. Hierdoor zijn grote achterstanden door de coronalockdown vermeden. Inhoudelijk zijn qua zaken geen duidelijke verschuivingen zichtbaar, zo schrijft de voorzitter van de Commissie Notariaat in het jaarverslag. Wel ziet hij dat financieel misbruik van ouderen ook in notariële tuchtzaken geregeld de aandacht van de kamers vraagt. Ook is er volgens hem een spanningsveld in het notariële vak bijgekomen: de poortwachtersfunctie versus het relatief geringe instrumentarium dat de notaris heeft.

Kamerverschillen
De meeste zaken kwamen vorig jaar binnen bij de kamer van Arnhem-Leeuwarden. Hier werden ook de 2 ontzettingen opgelegd. In Den Haag kregen ze het minst aantal zaken te verwerken. De meeste schorsingen (4) kwamen voor in ’s-Hertogenbosch. In Amsterdam werd niemand geschorst.

Verder in het nieuws

Er is veel in het notariaat om positief over te zijn

Het FD heeft vandaag een artikel gepubliceerd over de demografische ontwikkelingen in het notariaat. Daarin ligt de focus op het dalend aantal notarissen en de problemen met bedrijfsopvolging, terwijl...

Notaris Saskia Laseur is Legal Woman of the Year 2023

Notaris Saskia Laseur is verkozen tot Legal Woman of the Year 2023. De jury roemde haar oproep aan andere vrouwelijke juristen om niet terug te schrikken voor nevenfuncties. 'Naast je werk kun je zove...