Aantal zaken notariële tuchtkamers afgenomen

Er zijn vorig jaar 318 zaken binnengekomen bij de 4 kamers voor het notariaat. Dit zijn er 53 minder dan in 2019. 306 zaken zijn in 2020 afgehandeld. Er werden 2 notarissen uit hun ambt ontzet. Net als in 2019 werden 9 notarissen geschorst.

De kamers voor het notariaat hebben in 2020 vooral digitaal zittingen gehouden. Daarnaast zijn zaken ook zonder zitting afgedaan. Hierdoor zijn grote achterstanden door de coronalockdown vermeden. Inhoudelijk zijn qua zaken geen duidelijke verschuivingen zichtbaar, zo schrijft de voorzitter van de Commissie Notariaat in het jaarverslag. Wel ziet hij dat financieel misbruik van ouderen ook in notariële tuchtzaken geregeld de aandacht van de kamers vraagt. Ook is er volgens hem een spanningsveld in het notariële vak bijgekomen: de poortwachtersfunctie versus het relatief geringe instrumentarium dat de notaris heeft.

Kamerverschillen
De meeste zaken kwamen vorig jaar binnen bij de kamer van Arnhem-Leeuwarden. Hier werden ook de 2 ontzettingen opgelegd. In Den Haag kregen ze het minst aantal zaken te verwerken. De meeste schorsingen (4) kwamen voor in ’s-Hertogenbosch. In Amsterdam werd niemand geschorst.

Verder in het nieuws

Strengere eisen voor Landsadvocaat

Op basis van adviezen van deskundigen stelt het kabinet strengere eisen aan de relatie tussen de Staat en landsadvocaat Pels Rijcken. Aanleiding is de grootschalige fraude door de oud-bestuursvoorzitt...