Accountants, makelaars, fiscalisten en advocaten positief over notariaat

Andere beroepsgroepen zijn overwegend positief over de notaris. Zij zien notarissen als degelijk, betrouwbaar en risicomijdend. Dat blijkt uit het klanttevredenheidsonderzoek dat marktonderzoeksbureau Ipsos uitvoerde in opdracht van de Koninklijke Notariële Beroepsorgansiatie (KNB).

Het onderzoek is dit voorjaar uitgezet onder accountants, advocaten, fiscalisten en makelaars. In totaal vulden 296 respondenten het onderzoek in. Belangrijkste punt ter verbetering: een duidelijkere afbakening van domeinen tussen het notariaat en de andere beroepsgroepen. Dus waar houdt het notariaat op en begint de accountancy, makelaardij of de advocatie?

Verschillen
Over de meeste aspecten van het werk van de notaris zijn de respondenten heel tevreden. Wel zijn er verschillen te zien tussen de beroepsgroepen. Zo zijn fiscalisten en advocaten minder tevreden over foutloos werken van de notaris en zijn advocaten ook kritischer wat betreft de geboden transparantie en het probleemoplossend vermogen.

Contact
Uit het onderzoek blijkt dat advocaten, accountants en makelaars vooral contact hebben met de notaris. Fiscalisten hebben meer te maken met de kandidaat-notaris. Zowel de notaris als de kandidaat-notaris krijgen een 7,4 of hoger voor hun dienstverlening. Met name voor advocaten is de notaris onmisbaar bij hun werkzaamheden, voor accountants heeft de notaris de meeste toegevoegde waarde.

Toekomst
De respondenten is ook gevraagd naar de toekomstige samenwerking met het notariaat. Ruim de helft van de advocaten en makelaars verwacht geen verandering. Een derde van de accountants verwacht dat de samenwerking met notarissen toeneemt. Circa 20 procent van de respondenten ziet de samenwerking afnemen, met name vanwege de digitalisering van taken.

Verder in het nieuws

Minister wil legitieme portie niet afschaffen

Sander Dekker, de minister voor Rechtsbescherming, ziet geen dringende noodzaak om de legitieme portie te schrappen. Dat antwoordt hij op vragen van Vera Bergkamp (D66). Volgens een door haar aangehaa...