'Beperking van bedrijfsopvolgingsregeling nodig'

De bedrijfsopvolgingsregeling moet in zijn algemeen worden beperkt. Dat vindt bijna de helft van de ondervraagde professionals, waaronder notarissen, die hebben meegewerkt aan een onderzoek van de Radboud Universiteit en Netwerk Notarissen.

De bedrijfsopvolgingsregeling biedt onder meer belastingvoordelen voor de bedrijfsopvolger die een onderneming erf of verkrijgt via een schenking. Een deel van de ondervraagden (35 procent) wil de regeling houden zoals die is, 47 procent is voor een beperking en 10 procent ziet graag een uitbreiding.

Cash in de erfenis
Voor het onderzoek is onder meer notarissen en fiscaal adviseurs/juristen gevraagd naar wat zij van verschillende onderdelen van de regeling vinden. Daaruit bleek dat de regeling volgens 52 procent van de ondervraagden niet van toepassing moet zijn als er voldoende cash in de erfenis zit.

Oneigenlijk gebruik
De onderzoeksresultaten sluiten aan bij het voornemen van het kabinet om de bedrijfsopvolgingsregeling eenvoudiger en eerlijker te maken. Daarnaast wil het kabinet oneigenlijk gebruik tegengaan. Zo is het nu mogelijk dat binnen een familie per generatie meermalen voor dezelfde onderneming de bedrijfsopvolgingsregeling kan gelden. Een ruime meerderheid van de respondenten wil de bedrijfsopvolgingsregeling voor de erf- en schenkbelasting hierop aanpassen.

Verder in het nieuws

Minder scherpe daling aantal akten

De dalende trend van het aantal gepasseerde akten in het notariaat lijkt iets af te vlakken. In de eerste 7 maanden van dit jaar was telkens een daling te zien van ruim 10 procent ten opzichte van vor...

Aandachtspunten bij modernisering sanctiestelsel

Effectiviteit, uitvoerbaarheid en efficiëntie zijn voor het notariaat belangrijke aandachtspunten bij de modernisering van het Nederlandse sanctiestelsel. Dit schrijft de Koninklijke Notariële Beroeps...