'Beperking van bedrijfsopvolgingsregeling nodig'

De bedrijfsopvolgingsregeling moet in zijn algemeen worden beperkt. Dat vindt bijna de helft van de ondervraagde professionals, waaronder notarissen, die hebben meegewerkt aan een onderzoek van de Radboud Universiteit en Netwerk Notarissen.

De bedrijfsopvolgingsregeling biedt onder meer belastingvoordelen voor de bedrijfsopvolger die een onderneming erf of verkrijgt via een schenking. Een deel van de ondervraagden (35 procent) wil de regeling houden zoals die is, 47 procent is voor een beperking en 10 procent ziet graag een uitbreiding.

Cash in de erfenis
Voor het onderzoek is onder meer notarissen en fiscaal adviseurs/juristen gevraagd naar wat zij van verschillende onderdelen van de regeling vinden. Daaruit bleek dat de regeling volgens 52 procent van de ondervraagden niet van toepassing moet zijn als er voldoende cash in de erfenis zit.

Oneigenlijk gebruik
De onderzoeksresultaten sluiten aan bij het voornemen van het kabinet om de bedrijfsopvolgingsregeling eenvoudiger en eerlijker te maken. Daarnaast wil het kabinet oneigenlijk gebruik tegengaan. Zo is het nu mogelijk dat binnen een familie per generatie meermalen voor dezelfde onderneming de bedrijfsopvolgingsregeling kan gelden. Een ruime meerderheid van de respondenten wil de bedrijfsopvolgingsregeling voor de erf- en schenkbelasting hierop aanpassen.

Verder in het nieuws

Kabinet zet in op verdere verbetering aanpak witwassen

De toepassing van de anti-witwasregelgeving door niet-financiële Wwft-instellingen zoals notarissen en het toezicht daarop moeten volgens het kabinet beter. Ook moet er beter zicht komen op UBO’s en m...

Prinsjesdag: toegang tot het recht verder uitgewerkt

Toegang tot het recht krijgt in 2023 wederom de aandacht van het kabinet. Ook in het notariaat staat dit thema de komende jaren op de agenda. Het is een belangrijk onderwerp in het onderzoek naar de s...

Verduurzaming koopwoningen makkelijker

Woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) krijgen in 2023 meer mogelijkheden bij het verduurzamen van hun woning. Dit betreft onder andere het bieden van toegankelijke informatie, verregaa...

Energielabel C-verplichting voor kantoren

Kantoorgebouwen moeten per 1 januari 2023 minimaal energielabel C of hoger hebben. Voldoet het gebouw niet aan de eisen, dan mag het gebouw vanaf die datum niet meer als kantoor worden gebruikt.