Betere bescherming melder ongebruikelijke transactie

Een melder van een ongebruikelijke transactie wordt beter beschermd. Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het waarborgen van de veiligheid van een melder nog meer aandacht krijgt. Anoniem melden van ongebruikelijke transacties blijft echter niet mogelijk.

Als het voornemen bestaat om een door een kleine onderneming gemelde ongebruikelijke transactie als bewijs aan het strafdossier toe te voegen, gaan de opsporingsdiensten tot nadere actie over. Binnen de wettelijke kaders nemen zij contact op met de desbetreffende melder om na te gaan of er (voorziene) dreigingsrisico’s zijn als de door de FIU-Nederland verdacht verklaarde transactie als bewijs in het strafdossier wordt toegevoegd. Een kleine onderneming is een onderneming waarvan de bedrijfs- of kantoornaam direct valt te herleiden tot een natuurlijk persoon bij die onderneming.

Anonimiseren
In de brief benadrukt Grapperhaus dat een melder van een ongebruikelijke transactie altijd zelf contact kan opnemen met de politie bij (voorziene) dreigingen. Dergelijke signalen worden zeer serieus opgepakt en de overheid kan (aanvullende) maatregelen nemen in het kader van het stelsel bewaken en beveiligen. Daarnaast kan het Openbaar Ministerie (OM) bekijken of gebruik kan worden gemaakt van de bestaande wettelijke kaders. Deze kunnen in uitzonderlijke gevallen worden toegepast, ter bescherming van de melder. Daaronder valt het kunnen anonimiseren van de gegevens van de meldingsplichtige instelling in het strafdossier. De FIU-Nederland en het OM maken deze aangescherpte werkwijze kenbaar aan Wwft-instellingen respectievelijk binnen het OM en de opsporingsdiensten.

Motie
Aanleiding voor deze aangescherpte werkwijze is een door de Tweede Kamer aangenomen motie van Tweede Kamerlid Michiel van Nispen (SP). In deze motie wordt de regering gevraagd in overleg met notarissen en belastingadviseurs te bekijken hoe de veiligheid van een melder van een ongebruikelijke transactie beter kan worden gewaarborgd, bijvoorbeeld door de melder in het strafdossier te anonimiseren.

Anoniem melden
In antwoord op Kamervragen heeft de minister eerder aangegeven dat anoniem melden van ongebruikelijke transacties niet mogelijk is. De KNB heeft er voor gepleit dat notarissen via de beroepsorganisatie kunnen melden. Grapperhaus heeft de Tweede Kamer geschreven dat het OM alleen verder kan met een verdacht verklaarde transactie wanneer deze ook geverifieerd kan worden. Bovendien moet het OM de mogelijkheid hebben om aanvullende en verduidelijkende gegevens op te kunnen vragen bij de meldende instelling. Zonder vermelding van de bedrijfs- of kantoornaam van de meldende instelling in het strafdossier kan niet door de verdediging en de rechter worden getoetst op basis van welke specifieke informatie een opsporingsonderzoek is gestart.

Verder in het nieuws

KNB tekent bezwaar aan tegen deregulering notariaat

De Koninklijke Notariƫle Beroepsorganisatie (KNB) heeft sterke bedenkingen bij het voornemen van het Directoraat Generaal GROW van de Europese Commissie om het notariaat te dereguleren. Dat schrijft d...

Nieuwe regels bestuur en toezicht rechtspersonen

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) treedt op 1 juli in werking. De hierin opgenomen wetswijzigingen hebben gevolgen voor het notariaat en de statuten van bestaande en nieuwe verenigingen...

Minister ondersteunt Zorgeloos Vastgoed

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Kajsa Ollongren, steunt Zorgeloos Vastgoed. Dit is het samenwerkingsverband tussen verschillende partijen die betrokken zijn bij het kopen va...