Brochure wijst op risico’s van verhuren pand

Steeds vaker kopen cliënten een beleggingspand voor de verhuur. Het verhuren van een pand brengt diverse risico’s met zich mee. De politie en het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) Oost-Nederland hebben deze risico’s in een brochure op een rij gezet. In voorkomende gevallen kunnen notarissen hun cliënten op deze folder wijzen.

In de brochure staat waar verhuurders op moeten letten, aan welke verplichtingen zij moeten voldoen en welke risico’s zij lopen als zij een woning of bedrijfspand verhuren. Criminelen willen buiten het zicht van politie en justitie blijven. Zij huren panden voor hun criminele activiteiten om zelf buiten te schot blijven. Maar de verhuurder komt in de spotlights te staan als zijn pand in verband wordt gebracht met drugscriminaliteit, witwassen of illegale huisvesting. Het is dus van groot belang een potentiële huurder grondig te screenen en alert te zijn op verdachte omstandigheden.

Bonafide verhuur
De brochure is samengesteld door de politie, gemeenten en RIEC Oost-Nederland, met medewerking van diverse publieke en private partijen, zoals verenigingen van makelaars, woningcorporaties en de Kamer van Koophandel. De brochure is gericht op bonafide verhuur en het weerbaar en sterker maken van goedwillende verhuurders en bemiddelaars. De samenstellers hopen hiermee het crimineel gebruik van panden te voorkomen of dat dit eerder kan worden gesignaleerd. De brochure is niet gericht op één specifiek soort vastgoedpartij of type vastgoed. Het is een algemene verhuurbrochure met aandachtspunten waarbij uiteraard rekening moet worden gehouden met vigerende wet- en regelgeving (zoals bijvoorbeeld de AVG).

Verder in het nieuws

Nieuwe regels bestuur en toezicht rechtspersonen

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) treedt op 1 juli in werking. De hierin opgenomen wetswijzigingen hebben gevolgen voor het notariaat en de statuten van bestaande en nieuwe verenigingen...

Minister ondersteunt Zorgeloos Vastgoed

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Kajsa Ollongren, steunt Zorgeloos Vastgoed. Dit is het samenwerkingsverband tussen verschillende partijen die betrokken zijn bij het kopen va...

Particulieren voldoende beschermd bij grondhandel

Het kabinet vindt dat notarissen particulieren voldoende beschermen tegen risico’s bij grondinvesteringen. Dat blijkt uit de antwoorden van de minister van Financiën, Wopke Hoekstra, op schriftelijke ...