CNUE-vergadering in teken van Oekraïne

De algemene vergadering van de Raad van notarissen in Europa, de CNUE, stond vrijdag in het teken van Oekraïne. Onder meer de status van het Oekraïense notariaat, de sancties tegen Rusland en familierechtelijke vraagstukken voor vluchtelingen kwamen ter sprake tijdens het overleg in Brussel. De Europese Commissie zegde toe met antwoorden te komen op veel gestelde vragen over het sanctierecht.

Uit solidariteit met het Oekraïense volk is de status als ‘observer’ van het Oekraïense notariaat bij de CNUE bevestigd. Daarnaast zijn verschillende initiatieven van Europese notariaten om humanitaire hulp aan slachtoffers te verlenen besproken. Ook KNB-voorzitter Annerie Ploumen sprak van een morele verplichting om Oekraïne te helpen. Niet via op zichzelf staande eigen initiatieven, maar via bestaande internationale hulporganisaties als het Rode Kruis en Artsen zonder Grenzen

Sancties
Het notariaat heeft ook te maken met het sanctieregime tegen Rusland. De directeur van het Directoraat-generaal Justitie en Consumentenzaken van de Europese Commissie, Salla Saastamoinen, kwam bij de algemene vergadering langs om dit toe te lichten. Saastamoinen ging in op de verschillende aspecten van de ingestelde sancties en zij benadrukte de rol van de notaris bij het zogenoemde ‘freeze and seize’ beleid.

Familierecht
Collega’s uit landen die grenzen aan Oekraïne wezen ook op de familierechtelijke vraagstukken die spelen bij de inmiddels 3 miljoen Oekraïense vluchtelingen. Denk daarbij aan volmachten, ouderovereenkomsten om met minderjarige kinderen het land te verlaten en transcriptie van akten van de burgerlijke stand.  Ook op dit gebied was de Europese Commissie blij met de input van het Europese notariaat omdat dit eerder onderbelicht was gebleven.

Vraag en antwoord
De sancties en het familierecht hebben Ploumen en KNB-bestuurslid Isabelle Cox ook in een kort 1 op 1 onderhoud met Saastamoinen besproken. In dat gesprek kwam ook de vraag naar voren hoe om te gaan met mensen  die niet op de sanctie lijst staan, maar waarbij wel het vermoeden bestaat dat ze gelieerd zijn aan mensen die op de lijst staan. Daarbij kan dat vermoeden niet worden gestaafd met feitelijk aantoonbare bewijzen. Hoe ga je daar mee om? Namens de Europese Commissie zegde Saastamoinen toe dat voor de veel gestelde vragen aan de commissie over het EU sanctierecht een Q&A wordt opgesteld. Hebben notarissen voor die tijd al vragen over het sanctieregime? Dan kunnen zij daarmee terecht bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de KNB.

CNUE vergadering 20220318vlnr Isabelle Cox, Salla Saastamoinen, Annerie Ploumen

Verder in het nieuws

'Mooi dat je mensen zo goed mogelijk mag adviseren'

De KNB verwelkomt doorlopend nieuwe leden. Wie zijn die mensen die kiezen voor een loopbaan in het notariaat? Waarom hebben ze voor dit vak gekozen en wat zijn hun verwachtingen? Iedere maand zetten w...

Aantal akten in november stabiel

De verrassende stijging van het aantal akten in oktober zet vooralsnog niet door. In november bleef het aantal akten dat notarissen passeerden stabiel op ruim 150.000, ongeveer 1.500 minder dan in nov...

Slepende erfenissen oplossen

In het SBS6-programma 'Waar is mijn erfenis?' proberen presentator Dennis van der Geest en een team van deskundigen slepende ruzies over erfenissen op te lossen. Een van die deskundigen is notaris Eri...

Europese Parlementsverkiezingen 2024

Met het oog op de Europese Parlementsverkiezingen op 6 juni 2024 doet de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) de deelnemende Nederlandse politieke partijen een aantal suggesties om bijvoorbe...

Nieuwe leden Commissie toegang notariaat benoemd

De Minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind heeft 8 leden (her)benoemd tot lid van de Commissie toegang notariaat (CTN). Hiermee is een einde gekomen aan de tijdelijke situatie die eind vorig j...