D66 roept minister op wetgeving legitieme portie te herzien

Vera Bergkamp (D66) roept de minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, op om de huidige wetgeving voor de legitieme portie te herzien. Aanleiding is het rapport van het Centrum voor Notarieel Recht dat onlangs verscheen. De onderzoekers kwamen met de aanbeveling de legitieme portie af te schaffen.

Bergkamp doet haar oproep via schriftelijke vragen aan de minister. Ze wil onder meer dat hij reageert op het feit dat volgens het onderzoek 76 procent van de (kandidaat-)notarissen tegen de legitieme portie is. Dat is het deel van de erfenis waar een kind ondanks onterving recht op houdt. Ook uit enquêtes onder het Nederlandse publiek zou volgens haar blijken dat de legitieme portie in de huidige vorm op weinig sympathie kan rekenen.

Geen noodzaak
Het is niet de eerste keer dat Bergkamp het kabinet oproept de legitieme portie te schrappen. September vorig jaar reageerde Dekker daarop door te zeggen dat geen 'dringende en breed gedragen noodzaak wordt ervaren om over te gaan tot het schrappen van de legitieme portie'. Bergkamp wil nu van hem weten of hij er na dit onderzoek nog steeds zo over denkt en roept hem nogmaals op de huidige wetgeving aan te passen.

Verder in het nieuws

Onderscheid ANBI’s in het UBO-register

Bij raadpleging van het UBO-register kan binnenkort onderscheid worden gemaakt tussen bestuurders van ANBI’s en bestuurders van andere entiteiten. Dat blijkt uit antwoorden van minister Wopke Hoekstra...

Kamervragen over de staat van het notariaat

Is de controle op het notariaat wel voldoende en wat zijn de gevolgen van de marktwerking op het notariaat? Deze en andere vragen over het notariaat wil Michiel van Nispen (SP) graag beantwoord zien d...