D66 roept minister op wetgeving legitieme portie te herzien

Vera Bergkamp (D66) roept de minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, op om de huidige wetgeving voor de legitieme portie te herzien. Aanleiding is het rapport van het Centrum voor Notarieel Recht dat onlangs verscheen. De onderzoekers kwamen met de aanbeveling de legitieme portie af te schaffen.

Bergkamp doet haar oproep via schriftelijke vragen aan de minister. Ze wil onder meer dat hij reageert op het feit dat volgens het onderzoek 76 procent van de (kandidaat-)notarissen tegen de legitieme portie is. Dat is het deel van de erfenis waar een kind ondanks onterving recht op houdt. Ook uit enquêtes onder het Nederlandse publiek zou volgens haar blijken dat de legitieme portie in de huidige vorm op weinig sympathie kan rekenen.

Geen noodzaak
Het is niet de eerste keer dat Bergkamp het kabinet oproept de legitieme portie te schrappen. September vorig jaar reageerde Dekker daarop door te zeggen dat geen 'dringende en breed gedragen noodzaak wordt ervaren om over te gaan tot het schrappen van de legitieme portie'. Bergkamp wil nu van hem weten of hij er na dit onderzoek nog steeds zo over denkt en roept hem nogmaals op de huidige wetgeving aan te passen.

Verder in het nieuws

'Mooi dat je mensen zo goed mogelijk mag adviseren'

De KNB verwelkomt doorlopend nieuwe leden. Wie zijn die mensen die kiezen voor een loopbaan in het notariaat? Waarom hebben ze voor dit vak gekozen en wat zijn hun verwachtingen? Iedere maand zetten w...

Aantal akten in november stabiel

De verrassende stijging van het aantal akten in oktober zet vooralsnog niet door. In november bleef het aantal akten dat notarissen passeerden stabiel op ruim 150.000, ongeveer 1.500 minder dan in nov...

Slepende erfenissen oplossen

In het SBS6-programma 'Waar is mijn erfenis?' proberen presentator Dennis van der Geest en een team van deskundigen slepende ruzies over erfenissen op te lossen. Een van die deskundigen is notaris Eri...

Europese Parlementsverkiezingen 2024

Met het oog op de Europese Parlementsverkiezingen op 6 juni 2024 doet de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) de deelnemende Nederlandse politieke partijen een aantal suggesties om bijvoorbe...

Nieuwe leden Commissie toegang notariaat benoemd

De Minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind heeft 8 leden (her)benoemd tot lid van de Commissie toegang notariaat (CTN). Hiermee is een einde gekomen aan de tijdelijke situatie die eind vorig j...