Doorberekening heffing Kwaliteitsfonds Notariaat

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) ontvangt regelmatig de vraag of notarissen (gedragsrechtelijk) verplicht zijn om de heffing voor het Kwaliteitsfonds Notariaat in rekening te brengen bij cliënten. Ook de Autoriteit Consument & Markt (de ACM) heeft de KNB verzocht haar standpunt toe te lichten omdat eerdere communicatie vanuit de KNB volgens de ACM zo begrepen kan worden dat de notaris verplicht zou zijn deze kosten door te berekenen.

Om deze redenen bevestigt de KNB dat notarissen niet verplicht zijn de heffing ten behoeve van het Kwaliteitsfonds Notariaat (gedeeltelijk) bij de cliënt in rekening te brengen. Iedere notaris mag zelf beslissen of hij of zij de heffing doorberekent.

De KNB heeft er wel op gewezen dat bij (gedeeltelijke) doorberekening een notaris verplicht is om helder te offreren en te tariferen. Bij doorberekening van de heffing, dient deze duidelijk in offertes en in declaraties te worden vermeld. Als voorziene kostenpost is het volgens tuchtrechtelijke jurisprudentie onmogelijk om de heffing pas bij declaratie op te voeren.

Ten slotte is het van belang dat het fonds niet btw-plichtig is, maar de notaris bij doorberekening wel btw in rekening dient te brengen bij de cliënt.

Verder in het nieuws

Strengere eisen voor Landsadvocaat

Op basis van adviezen van deskundigen stelt het kabinet strengere eisen aan de relatie tussen de Staat en landsadvocaat Pels Rijcken. Aanleiding is de grootschalige fraude door de oud-bestuursvoorzitt...