Eerste vrouwelijke voorzitter voor UINL

Christina Armella is door de Algemene Raad van de UINL (Union Internationale des Notariats Latins) als nieuwe voorzitter gekozen. Dit gebeurde vorige week in Jakarta tijdens het driejaarlijkse UINL-congres. Dat werd voor het eerst in Azië gehouden. De bijna 1.500 aanwezige notarissen kozen met Armella, notaris in Argentinië, voor het eerst voor een vrouw als voorzitter.

Armella zal als voorzitter streven naar samenwerking en democratische besluitvorming. Ook wil zij de website van de UINL verbeteren. Die moet klantvriendelijker worden en nog meer informatie bieden over de verschillende rechtssystemen. Op die manier kan de site worden gebruikt voor permanente educatie van notarissen over de hele wereld.

Waarden
Een deel van het congres stond in het teken van ‘De waarden van het notariaat in de 21e eeuw’. Daarbij vertelden verschillende notariaten over de ontwikkelingen in hun land en hun organisatie. Zo sprak de Indonesische delegatie over wijzigingen in het toezicht, bespraken de Oekraïners het naast elkaar bestaan van het staats- en freelancenotariaat en gingen de Belgen in op de rol van het notariaat bij het bestrijden van antiwitwassen.

Stokkermans
Notaris Maarten Meijer bracht namens Nederland de notitie Stokkermans in. De angst van veel aanwezige notarissen, dat het Nederlandse notariaat volkomen geliberaliseerd wordt, bleek ongegrond. Nederland heeft geen vaste tarieven of een streng vestigingsbeleid, maar de notaris wordt wel verplicht ingeschakeld bij het familierecht, vastgoed en ondernemingsrecht. Bovendien zijn er strenge kwaliteitseisen. Via Stokkermans wordt nu nagedacht over hoe het Nederlandse notariaat zich moet opstellen tegenover nieuwe uitdagingen.

Rondetafelgesprekken
Tijdens verschillende rondetafelgesprekken ging het onder meer over de wens van Indonesische regeringsvertegenwoordigers dat notarissen de maatschappij moeten adviseren en helpen bij de digitalisering. Notarissen worden namelijk gezien als betrouwbare en onafhankelijke functionarissen waar burgers vertrouwen in hebben. Ook besprak professor Rolf Knieper uit Duitsland zijn rechtsvergelijkend onderzoek naar landen met en zonder notariaat. Wat blijkt: in landen zonder notarissen zijn de kosten voor rechtsbescherming veel hoger.

Bezoek
In Jakarta was er ook gelegenheid om te netwerken. Zo heeft de Koninklijke Notariële Beroepsoragnisatie (KNB) de eerste voorbereidingen al getroffen voor een bezoek van Indonesische notarissen aan Nederland. Daarbij komen onderwerpen als samenwerking bij erfenissen, opleiding, mediation en antiwitwassen aan de orde.

Maarten Meijer op UINL

Verder in het nieuws

Het jaar 2021 samengevat in een jaaroverzicht

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) is in 2021 op allerlei manieren bezig geweest het notariaat futureproof te maken – en te houden. Zo is er een Reflectie Instrument voor (kandidaat-)no...

Invoering Omgevingswet mogelijk verder uitgesteld

De invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2023 staat op losse schroeven. De reden: de Eerste Kamer heeft de stemming over deze ingangsdatum uitgesteld. De senatoren vrezen namelijk voor software-...