Essaybundel moet dialoog over belastingontwijking verder op gang brengen

Eenduidige codes en regels voor ethisch handelen voor belastingadviseurs en transparantie van bedrijven op fiscaal gebied. Met een essaybundel hierover wil het ministerie van Financiën de dialoog over de maatschappelijke verantwoordelijkheid van belastingplichtigen en adviseurs – zoals belastingadviseurs en notarissen – in relatie tot belastingontwijking op gang brengen.

In de essaybundel schetsen verschillende betrokkenen uit het bedrijfsleven, de advieswereld en de wetenschap hoe een eventuele tax governance code kan worden vormgegeven. Die moet onder meer voorkomen dat creatieve adviseurs niet in de geest van de wet handelen. Voor notarissen bijvoorbeeld op het gebied van estate planning.

Conferentie
Belastingplichtigen en adviseurs spelen bij het tegengaan van belastingontwijking een belangrijke rol.  Daarom wil het ministerie met hen het gesprek aangaan over hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Begin 2021 geeft het ministerie dit debat een vervolg door een online conferentie te organiseren over een tax governance code.

Verder in het nieuws

Nieuwe regels bestuur en toezicht rechtspersonen

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) treedt op 1 juli in werking. De hierin opgenomen wetswijzigingen hebben gevolgen voor het notariaat en de statuten van bestaande en nieuwe verenigingen...

Minister ondersteunt Zorgeloos Vastgoed

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Kajsa Ollongren, steunt Zorgeloos Vastgoed. Dit is het samenwerkingsverband tussen verschillende partijen die betrokken zijn bij het kopen va...

Particulieren voldoende beschermd bij grondhandel

Het kabinet vindt dat notarissen particulieren voldoende beschermen tegen risico’s bij grondinvesteringen. Dat blijkt uit de antwoorden van de minister van Financiën, Wopke Hoekstra, op schriftelijke ...