Europese digitale identiteit weer stap dichterbij

Het Europees Parlement (EP) is voorstander van het gebruik van biometrische gegevens bij elektronische identificatie in de Europese Unie. Ook erkent hij de belangrijke rol van de notaris bij het vaststellen van de identiteit. Dit heeft het EP bekendgemaakt in zijn standpunt over de Europese digitale identiteit.

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) ziet hiermee haar lobbyinzet verzilverd. De afgelopen maanden heeft de KNB zich ingezet voor een zo hoog mogelijk betrouwbaarheidsniveau van identificatiemiddelen door het gebruik van biometrische gegevens toe te voegen. Dit punt hebben wij expliciet onder de aandacht gebracht, onder meer in gesprekken met betrokken beleidsmakers als Europarlementariër Romana Jerković en Amber Stoof van de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland in Brussel. Ook onderstaande visual heeft bijgedragen aan het uitdragen van ons standpunt.

Wallet
De Europese digitale identiteit (eID) moet ervoor zorgen dat burgers hun identiteit digitaal in de gehele EU kunnen aantonen en elektronische certificaten (zoals geboorte- en trouwaktes) kunnen delen vanuit een European Digital Identity Wallet. Het voorstel voor de eID-verordening dat de Europese Commissie in juni 2021 presenteerde, verplicht lidstaten om ten minste 1 elektronisch identificatiemiddel aan te bieden en stelt voorwaarden aan deze identificatiemiddelen.

Onderhandelingen
Zowel het Parlement als de Raad van de Europese Unie hebben nu hun standpunt bepaald over de eID-verordening. Beide willen dat biometrische gegevens worden toegevoegd aan de elektronische identificatie. Nu alle standpunten bekend zijn, kunnen Parlement, Raad en Europese Commissie gaan onderhandelen over de definitieve wet. Die treedt naar verwachting eind 2023 in werking. De KNB rekent op een positieve uitkomst voor het Nederlandse notariaat.

KNB visual eIDKNB visual: Framework for a European Digital Identity

Verder in het nieuws

Uitdagingen voor het notariaat in Caribisch Nederland

Om een beter beeld te krijgen van de uitdagingen waar het notariaat in Caribisch Nederland voor staat, heeft de KNB op uitnodiging van het ministerie van Justitie en Veiligheid vorige week een werkbez...

8 procent meer akten in tweede kwartaal

Het totale aantal door notarissen gepasseerde akten in het tweede kwartaal van dit jaar ligt 8 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. In totaal zijn er in april, mei en juni ruim 459.000 ak...

Aantal meldingen ongebruikelijke transacties gestegen

Vorig jaar zijn meer dan 2 miljoen ongebruikelijke transacties gemeld. In 2022 lag het aantal gemelde ongebruikelijke transacties net onder de 2 miljoen. Het aantal verdacht verklaarde transacties is ...