Geen streep door samenwerking notarissen en belastingadviseurs

Het gerechtshof Amsterdam heeft een tuchtklacht van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) niet-ontvankelijk verklaard. Het bureau zette vraagtekens bij de zelfstandigheid en onafhankelijkheid van enkele notarissen in een samenwerkingsverband met belastingadviseurs. De kamer voor het notariaat kwam eerder tot dezelfde conclusie.

De tuchtklacht is volgens het BFT ingediend om duidelijkheid te krijgen over de (on)toelaatbaarheid van de samenwerking tussen notarissen en belastingadviseurs. Volgens het BFT is deze samenwerking – die al sinds 2000 bestaat – in strijd met de zelfstandigheid en onafhankelijkheid van een notaris.

Concrete gedragingen
Het gerechtshof heeft deze tuchtklacht niet-ontvankelijk verklaard. In de uitspraak stelt het hof vast dat de notarissen deel uitmaken van een samenwerkingsverband, maar de enkele vraag naar de toelaatbaarheid van dit samenwerkingsverband is onvoldoende om de notarissen in dit geval aan het notariële tuchtrecht te onderwerpen. Daarvan zou alleen sprake kunnen zijn als dit samenwerkingsverband zou zijn te herleiden tot concrete gedragingen van de individuele notarissen. Op grond van wat het BFT heeft aangevoerd, zijn naar het oordeel van het hof geen concrete tot de individuele notarissen te herleiden gedragingen gebleken die vanuit een oogpunt van zelfstandigheid en onafhankelijkheid tuchtrechtelijk verwijtbaar zijn.

Verder in het nieuws

Wederom minder zaken voor de Geschillencommissie

De Geschillencommissie heeft in 2023 opnieuw minder geschillen behandeld dan het voorgaande jaar. In totaal behandelde de Commissie Notariaat 60 zaken, in 2022 waren dat er nog 74. De Commissie Notari...

Aantal akten stijgt ook in mei

Het aantal door notarissen gepasseerde akten is in mei met 8 procent gestegen ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Daarmee zet de stijgende lijn die in april werd ingezet door. De grootste toen...

Jan Janssens’ eerste 100 dagen als bestuurslid

De Groningse notaris Jan Janssens zit sinds 1 maart in het KNB-bestuur, waar hij voor sommigen een oude bekende is. Janssens was aan het begin van deze eeuw bestuurssecretaris bij de KNB. Zijn eerste ...

'Het menselijke contact is heel belangrijk voor me'

De KNB verwelkomt doorlopend nieuwe leden. Wie zijn die mensen die kiezen voor een loopbaan in het notariaat? Waarom hebben ze voor dit vak gekozen en wat zijn hun verwachtingen? Iedere maand zetten w...