Geschillencommissie doet meer uitspraken

De Geschillencommissie heeft vorig jaar 49 uitspraken gedaan met betrekking tot het notariaat. Dat zijn er 3 meer dan in 2019. De commissie heeft 75 nieuwe klachten ontvangen. Dit zijn er 11 minder dan in 2019.

In 2020 zijn 19 van de 49 klachten waarin uitspraak is gedaan (deels) gegrond verklaard. Dat zijn er minder dan in 2019; toen gold dat nog voor iets meer dan de helft (24) van de 46 uitspraken. In 25 geschillen leidde de uitspraak vorig jaar tot een ongegrondverklaring. De overige 5 zaken hielden een onbevoegdheid van de commissie, niet

Aantal klachten
De afgelopen jaren schommelt het aantal ingediende klachten tussen de 75 en 90. In 2018 zijn 79 klachten ingediend en in 2017 89. De oorzaak voor het lagere aantal geschillen vorig jaar is lastig te achterhalen. Het kan komen door de coronacrisis of misschien zijn er simpelweg minder geschillen ontstaan tussen notaris en cliënten. Dit ondanks het recordaantal gepasseerde akten vorig jaar.

Geschillencommissie
Sinds maart 2013 is het notariaat aangesloten bij de Geschillencommissie. Cliënten kunnen hier geschillen voorleggen over de kwaliteit van dienstverlening van de notaris, hoogte van declaraties en een schadevergoeding vragen tot 10.000 euro. Ook de notaris kan bij openstaande declaraties een beroep doen op de Geschillencommissie.

Verder in het nieuws

Onrechtmatig gebruik titel 'notaris' niet toegestaan

De titel notaris is beschermd en mag dus niet door iedereen gebruikt worden. De KNB heeft geconstateerd dat een ontzette notaris zich wel als zodanig heeft uitgegeven en spande een kort geding aan. De...

Uitdagingen voor het notariaat in Caribisch Nederland

Om een beter beeld te krijgen van de uitdagingen waar het notariaat in Caribisch Nederland voor staat, heeft de KNB op uitnodiging van het ministerie van Justitie en Veiligheid vorige week een werkbez...

8 procent meer akten in tweede kwartaal

Het totale aantal door notarissen gepasseerde akten in het tweede kwartaal van dit jaar ligt 8 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. In totaal zijn er in april, mei en juni ruim 459.000 ak...