Gevolgen Brexit voor notariaat lijken beperkt

Een Brexit heeft voor het notariaat waarschijnlijk niet veel gevolgen. Wel hebben cliënten die met het Verenigd Koninkrijk (VK) te maken hebben goed advies nodig. Veel van hun vragen zullen echter pas in de toekomst kunnen worden beantwoord. Dat concludeert de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), die over de Brexit nauw overleg heeft met het ministerie van Justitie en Veiligheid.

De beroepsorganisatie volgt de onderhandelingen over de Brexit op de voet. Hoe die ook aflopen, de KNB ziet geen directe gevolgen voor het notariaat. Het VK doet namelijk niet mee aan de meeste Europese verordeningen. Zij kennen ook geen Latijns notariaat, zoals de meeste Europese lidstaten. De Richtlijn Erkenning beroepskwalificaties is niet van toepassing op notarissen en hetzelfde geldt voor de Europese Dienstenrichtlijn.

Eerdere verdragen
De Europese Commissie heeft op 19 januari een notitie (pdf) gestuurd aan haar stakeholders over de gevolgen van de Brexit op het gebied van justitie en internationaal privaatrecht. De meeste geïdentificeerde gevolgen zijn niet relevant voor het notariaat of kunnen worden opgelost doordat teruggegrepen kan worden naar eerdere verdragen. Het VK heeft inmiddels veel Haagse verdragen zelfstandig geratificeerd. Daarbij blijven hier en daar nog wat vragen open. De antwoorden daarop worden de komende tijd duidelijk.

Echtscheidingen
Het VK blijft bijvoorbeeld wel bij het Apostilleverdrag, want dat is een Haags verdrag. Voor echtscheidingen valt de Europese verordening echter weg. Dan moet rekening worden gehouden met het Haags Echtscheidingsverdrag 1970. Is voldaan aan de voorwaarden voor erkenning, dan kunnen uitgesproken echtscheidingen op grond daarvan erkend worden. Nederland en het VK zijn ook partij bij het Haags kinderbeschermingsverdrag 1996. Dit kan maatregelen betreffende ouderlijke verantwoordelijkheid regelen. Maar de rechtsmachtbepalingen zijn verschillend in deze regelingen. Hoe het VK de rechtsmacht in echtscheidingen gaat bepalen is nog niet bekend.

Ondernemingsrecht
Voor de toepassing van de Europese regels op het gebied van het ondernemingsrecht wordt het VK na de Brexit een derde land. Het is nog afwachten hoe het overgangsrecht er dan uitziet. Op dit punt is dus nog veel onduidelijk. Ook de Raad van notarissen in Europa, de CNUE, inventariseert wat de gevolgen van de Brexit voor het notariaat zijn. Dit komt aan de orde in de desbetreffende werkgroepen.

Verder in het nieuws

Brussel krijgt bezoek van Nederlands notariaat

Verschillende notarissen en KNB-medewerkers brachten 6 maart een bezoek aan Brussel. Hier spraken zij met de Raad van Notarissen in Europa (CNUE) en de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij ...

Grote schenkingen vooral voor vermogende kinderen

Nederlandse huishoudens deden tussen 2007 en 2015 gemiddeld ruim 80 duizend schenkingen per jaar. Zo’n 80 procent van de schenkers en bijna de helft van de ontvangers behoorde tot de groep huishoudens...

Meer levenstestamenten, minder huwelijkse voorwaarden

Het aantal levenstestamenten blijft toenemen: in het vierde kwartaal van 2018 met 38 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2017. Het aantal huwelijkse voorwaarden is opnieuw afgenomen: met 22...