Giampaolo Marcoz nieuwe CNUE-voorzitter

De Raad van notarissen in Europa, de CNUE, heeft per 1 januari 2022 een nieuwe voorzitter: Giampaolo Marcoz. De Italiaanse notaris was enige maanden vice-voorzitter en volgt de Hongaar Ádám Tóth op. Het voorzitterschap van de CNUE wisselt jaarlijks.

Marcoz wil tijdens zijn voorzitterschap verder gaan met het benadrukken van het belang van digitalisering voor het notariële beroep. Ook vroeg hij tijdens zijn toespraak aandacht voor de politieke rol die de CNUE in Europa vervult.

Vice-voorzitter
De inkomend vice-voorzitter is Marius Kohler. De Duitser is voorgedragen door het Letse notariaat en was in 2018 al eens voorzitter van de CNUE. Tijdens de vergadering is tevens ingestemd met de benoeming van de overige bestuursleden van de CNUE voor 2022. Namens de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) neemt bestuurslid Isabelle Cox deel aan de vergaderingen. Zij neemt het stokje over van Remco van der Kuijp.

Uitbreiding CNUE
Naast de bestuurlijke benoemingen is er tijdens de CNUE-vergadering van 6 december onder meer gediscussieerd over de mogelijke uitbreiding van de raad met zogenaamde partnerlanden. Ook kwamen Europese voorstellen met betrekking tot digitalisering, de herziening van de e-IDAS verordening, het gebruik van de apostille in het vennootschapsrecht en anti-witwasregels aan bod. Ten slotte was er aandacht voor de samenwerking tussen de verschillende Europese notariaten, waarbij de European Network of Registers of Wills Association (ENRWA) als goed voorbeeld werd genoemd.

Giampaolo Marcoz (002)

Verder in het nieuws

Wederom minder zaken voor de Geschillencommissie

De Geschillencommissie heeft in 2023 opnieuw minder geschillen behandeld dan het voorgaande jaar. In totaal behandelde de Commissie Notariaat 60 zaken, in 2022 waren dat er nog 74. De Commissie Notari...

Aantal akten stijgt ook in mei

Het aantal door notarissen gepasseerde akten is in mei met 8 procent gestegen ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Daarmee zet de stijgende lijn die in april werd ingezet door. De grootste toen...

Jan Janssens’ eerste 100 dagen als bestuurslid

De Groningse notaris Jan Janssens zit sinds 1 maart in het KNB-bestuur, waar hij voor sommigen een oude bekende is. Janssens was aan het begin van deze eeuw bestuurssecretaris bij de KNB. Zijn eerste ...

'Het menselijke contact is heel belangrijk voor me'

De KNB verwelkomt doorlopend nieuwe leden. Wie zijn die mensen die kiezen voor een loopbaan in het notariaat? Waarom hebben ze voor dit vak gekozen en wat zijn hun verwachtingen? Iedere maand zetten w...