Giampaolo Marcoz nieuwe CNUE-voorzitter

De Raad van notarissen in Europa, de CNUE, heeft per 1 januari 2022 een nieuwe voorzitter: Giampaolo Marcoz. De Italiaanse notaris was enige maanden vice-voorzitter en volgt de Hongaar Ádám Tóth op. Het voorzitterschap van de CNUE wisselt jaarlijks.

Marcoz wil tijdens zijn voorzitterschap verder gaan met het benadrukken van het belang van digitalisering voor het notariële beroep. Ook vroeg hij tijdens zijn toespraak aandacht voor de politieke rol die de CNUE in Europa vervult.

Vice-voorzitter
De inkomend vice-voorzitter is Marius Kohler. De Duitser is voorgedragen door het Letse notariaat en was in 2018 al eens voorzitter van de CNUE. Tijdens de vergadering is tevens ingestemd met de benoeming van de overige bestuursleden van de CNUE voor 2022. Namens de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) neemt bestuurslid Isabelle Cox deel aan de vergaderingen. Zij neemt het stokje over van Remco van der Kuijp.

Uitbreiding CNUE
Naast de bestuurlijke benoemingen is er tijdens de CNUE-vergadering van 6 december onder meer gediscussieerd over de mogelijke uitbreiding van de raad met zogenaamde partnerlanden. Ook kwamen Europese voorstellen met betrekking tot digitalisering, de herziening van de e-IDAS verordening, het gebruik van de apostille in het vennootschapsrecht en anti-witwasregels aan bod. Ten slotte was er aandacht voor de samenwerking tussen de verschillende Europese notariaten, waarbij de European Network of Registers of Wills Association (ENRWA) als goed voorbeeld werd genoemd.

Giampaolo Marcoz (002)

Verder in het nieuws

50PLUS bezorgd over betaalbaarheid (leverings)akten

De implementatie van de Omgevingswet kan ervoor zorgen dat de prijs van onder andere leveringsakten straks meer dan verdubbelt. Dit komt omdat de notaris na inwerkingtreding van de Omgevingswet op mee...

HEMA gestopt met notarisservice

De HEMA is per 29 december vorig jaar gestopt met de notarisservice. Volgens een woordvoerder van de winkelketen past de notarisservice niet meer bij de nieuwe koers en het gewenste aanbod. HEMA richt...

Notarissen passeren in 2021 meer dan 2 miljoen akten

Notarissen hebben afgelopen jaar gezamenlijk 2.000.078 akten gepasseerd. Dat zijn er bijna 50.000 meer dan in 2020, een stijging van 2,5 procent. Het is het derde jaar op rij dat notarissen een record...

Vragen over contract Pels Rijcken en de Staat

Na de fraude bij Pels Rijcken kan de Nederlandse Staat niet langer de overeenkomst met Pels Rijcken als landsadvocaat continueren. Dat vindt Eerste Kamerlid Henk Otten (Fractie Otten) en hij vraagt of...