Huizenkopers willen minder papierwerk

Veel huizenkopers vinden de papierwinkel rondom de aankoop van een huis een gedoe. Het is voor hen niet duidelijk wat zij wanneer moeten aanleveren. Zij wensen een online beveiligde omgeving, met daarin de stappen die zijn al hebben genomen en nog moeten nemen. Ook willen zij daarin de stukken kunnen aanleveren. Dat blijkt uit onderzoek van Motivaction in opdracht van Zorgeloos Vastgoed. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) neemt deel aan dit initiatief.

Motivaction heeft onderzoek gedaan naar de klantreis van de huizenkoper, zowel starters als doorstromers. Beide partijen noemen het proces om de financiering rond te krijgen onoverzichtelijk en vragen om een duidelijk overzicht. Voor starters zijn veel dingen nieuw en daardoor onduidelijk en spannend. Goed advies helpt hen in deze fase. Starters hebben dan ook behoefte aan een betrouwbare en objectieve partner die hun vragen kan beantwoorden. 21 procent gaat in het financierings- en aankoopproces naar de notaris voor advies.

Wantrouwen
Bij doorstromers leeft minder spanning en onzekerheid. Toch bestaat er bij hen wel wantrouwen tegenover sommige dienstverleners en vergelijkingswebsites. Zij hebben behoefte aan een onafhankelijke partij die de belangen van de koper voorop stelt. Van deze groep gaat 13 procent in het financierings- en aankoopproces naar de notaris voor advies.

Online omgeving
Het onderzoeksbureau adviseert een online dashboard in te zetten. Hierin kunnen huizenkopers zien in welke fase van het traject zij zich bevinden en wat de aankomende deadlines zijn. Zorg dat er ook een mogelijkheid is om vragen te stellen en geef ze een notificatie als iets van hen wordt verwacht, aldus Motivaction.

Verder in het nieuws

Nieuwe regels bestuur en toezicht rechtspersonen

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) treedt op 1 juli in werking. De hierin opgenomen wetswijzigingen hebben gevolgen voor het notariaat en de statuten van bestaande en nieuwe verenigingen...

Minister ondersteunt Zorgeloos Vastgoed

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Kajsa Ollongren, steunt Zorgeloos Vastgoed. Dit is het samenwerkingsverband tussen verschillende partijen die betrokken zijn bij het kopen va...

Particulieren voldoende beschermd bij grondhandel

Het kabinet vindt dat notarissen particulieren voldoende beschermen tegen risico’s bij grondinvesteringen. Dat blijkt uit de antwoorden van de minister van Financiën, Wopke Hoekstra, op schriftelijke ...