In augustus minder overdrachten, maar meer hypotheken

Het tekort aan woningen wordt ook in het notariaat steeds beter zichtbaar. Het aantal woningen dat in augustus van eigenaar verwisselde daalde met 4 procent vergeleken met dezelfde maand vorig jaar. Vergeleken met de maand juli daalde het aantal overdrachten met bijna 6.100 woningen. Dat aantal bleef steken op 27.500, een afname van 18 procent.

De afname van het aantal overdrachtsakten houdt voorlopig nog wel even aan. Uit onderzoek onder de leden van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) blijkt dat bij 50 procent van de respondenten het aantal nieuwe zaken is afgenomen. Bij 22 procent blijft die afname beperkt tot maximaal 10 procent, bij 24 procent ligt die afname tussen de 10 en 25 procent.

Wel meer hypotheken
Het aantal hypotheken daarentegen nam in augustus met 2.500 akten toe tot ruim 37.000, een stijging van 7 procent vergeleken met dezelfde maand vorig jaar. Alom wordt de lage hypotheekrente als oorzaak gezien van die stijging. Nooit was die zo laag als nu, meldden diverse media afgelopen week.

Totaal aantal akten hoger
In totaal passeerden notarissen in augustus 141.288 akten. Dat zijn er 5.530 meer dan in augustus 2020, een stijging van 4 procent. Het aantal akten lag wel lager dan in de maand juli. Vergeleken met die maand nam het aantal akten af met bijna 17 procent. Deze zomerdip doet zich echter elk jaar voor. Vorig jaar augustus was het aantal akten bijna 21 procent minder dan in de maand juli.

Opnieuw meer nieuwe bv’s
Het aantal nieuw opgerichte bv’s blijft maar toenemen. Net als de afgelopen maanden steeg het aantal oprichtingsakten in augustus fors. Notarissen passeerden 4.100 akten, 525 meer dan augustus vorig jaar. Een stijging van 15 procent. Ook het aantal nieuwe stichtingen nam toe van 413 in augustus 2020 tot 431 in dezelfde maand dit jaar: een toename van ruim 4 procent. Of de stijgende trend in de ondernemingspraktijk zo blijft is de vraag. Respondenten van het KNB-onderzoek geven in ruime meerderheid aan dat het aantal nieuwe zaken in de ondernemingspraktijk gelijk is gebleven. Ruim 30 procent meldt een afname, bijna 15 procent een toename.

Ook meer testamenten en levenstestamenten
Het notariaat passeerde in augustus bijna 22.5000 testamenten. Dat zijn er ruim 1.100 meer (5,5 procent) dan vorig jaar augustus. Het aantal levenstestamenten nam met 1.300 nieuwe akten toe tot een maandtotaal van net geen 12.000. De afname van het aantal woningoverdrachten vertaalt zich ook in een lager aantal samenlevingscontracten. Dat aantal nam met 110 akten af tot 3.445 contracten, een afname van 3 procent. Wel werden er meer huwelijkse voorwaarden vastgelegd bij notarissen. Dat aantal was in augustus 1.403, 185 meer dan in dezelfde maand vorig jaar. Bijna 60 procent van de respondenten verwacht dat het aantal akten in de familiepraktijk stabiel blijft. 20 procent meldt een afname van het aantal nieuwe zaken, ruim 21 procent een toename.

Verder in het nieuws

'Mooi dat je mensen zo goed mogelijk mag adviseren'

De KNB verwelkomt doorlopend nieuwe leden. Wie zijn die mensen die kiezen voor een loopbaan in het notariaat? Waarom hebben ze voor dit vak gekozen en wat zijn hun verwachtingen? Iedere maand zetten w...

Aantal akten in november stabiel

De verrassende stijging van het aantal akten in oktober zet vooralsnog niet door. In november bleef het aantal akten dat notarissen passeerden stabiel op ruim 150.000, ongeveer 1.500 minder dan in nov...

Slepende erfenissen oplossen

In het SBS6-programma 'Waar is mijn erfenis?' proberen presentator Dennis van der Geest en een team van deskundigen slepende ruzies over erfenissen op te lossen. Een van die deskundigen is notaris Eri...

Europese Parlementsverkiezingen 2024

Met het oog op de Europese Parlementsverkiezingen op 6 juni 2024 doet de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) de deelnemende Nederlandse politieke partijen een aantal suggesties om bijvoorbe...

Nieuwe leden Commissie toegang notariaat benoemd

De Minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind heeft 8 leden (her)benoemd tot lid van de Commissie toegang notariaat (CTN). Hiermee is een einde gekomen aan de tijdelijke situatie die eind vorig j...