Kazachstaanse juristen bezoeken KNB

Een delegatie van ruim 20 notarissen, rechters en advocaten uit Kazachstan was woensdag te gast bij de KNB in Den Haag. Deze leden van het International Center for Mediation and Law ijveren voor het bevorderen van de notariële beroepsbeoefening en mediation in hun land.

De gasten kregen eerst een introductie over de recente ontwikkelingen binnen het Nederlandse notariaat, zoals de invoering van het digitaal oprichten van een bv (DOBV) en digitale cliëntidentificatie. Vervolgens ontspon zich een levendige discussie over onder meer de opleiding en de benoemingsprocedure tot notaris. Met notaris Michaël Lentze, aanwezig namens de Vereniging van Mediators in het Notariaat (VMN), gingen de gasten het gesprek aan over mediation. Verder kwam de rol van de notaris in vastgoedtransacties ter sprake.

Beter begrip
Door het bezoek hebben de delegatieleden een beter begrip van de notarispraktijk in Nederland. Zij verwachten dat de opgedane inzichten en kennis een belangrijke bijdrage zullen leveren aan de groei en versterking van de juridische praktijk in Kazachstan.

Verder in het nieuws

Onrechtmatig gebruik titel 'notaris' niet toegestaan

De titel notaris is beschermd en mag dus niet door iedereen gebruikt worden. De KNB heeft geconstateerd dat een ontzette notaris zich wel als zodanig heeft uitgegeven en spande een kort geding aan. De...

Uitdagingen voor het notariaat in Caribisch Nederland

Om een beter beeld te krijgen van de uitdagingen waar het notariaat in Caribisch Nederland voor staat, heeft de KNB op uitnodiging van het ministerie van Justitie en Veiligheid vorige week een werkbez...

8 procent meer akten in tweede kwartaal

Het totale aantal door notarissen gepasseerde akten in het tweede kwartaal van dit jaar ligt 8 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. In totaal zijn er in april, mei en juni ruim 459.000 ak...