KNB-bijeenkomsten 2022 in teken van ‘weerbaar’

Het thema voor het jaar 2022 wordt 'weerbaar'. Dit betekent dat de verschillende bijeenkomsten die de KNB dat jaar organiseert hiermee te maken hebben.

Het thema 'weerbaar' kan op verschillende manieren worden uitgewerkt: weerbaar tegen de waan van de dag, ten opzichte van werkdruk of cliënten die veeleisend zijn of niet toelaatbare zaken willen regelen. Maar je kunt ook denken aan digitale weerbaarheid, bijvoorbeeld tegen hacks. De overheid stelt aan het notariaat steeds meer eisen met betrekking tot de poortwachtersrol. Ook daar speelt weerbaar zijn natuurlijk een rol. En wat te denken van het tuchtrecht en toezicht. Ook bij deze onderwerpen is het belangrijk om daar als beroepsgroep zelfbewust en met veerkracht mee om te gaan. Dat gaat niet altijd vanzelf. Daarom wil de KNB komend jaar extra aandacht besteden aan dit thema.

Herkenbaarheid
De KNB werkt sinds 2018 met themajaren. Dit vanwege de herkenbaarheid voor leden en naar de buitenwereld toe. Ook geeft het meer ruimte om een onderwerp van meerdere kanten te belichten. Een onderwerp komt zo vaker aan de orde, waardoor het langer blijft 'hangen'.

Verder in het nieuws

Minder scherpe daling aantal akten

De dalende trend van het aantal gepasseerde akten in het notariaat lijkt iets af te vlakken. In de eerste 7 maanden van dit jaar was telkens een daling te zien van ruim 10 procent ten opzichte van vor...

Aandachtspunten bij modernisering sanctiestelsel

Effectiviteit, uitvoerbaarheid en efficiëntie zijn voor het notariaat belangrijke aandachtspunten bij de modernisering van het Nederlandse sanctiestelsel. Dit schrijft de Koninklijke Notariële Beroeps...