KNB: overleg nodig met aanbieders identificatiemiddelen

De Koninklijke Notariële Beroepsorgansiatie (KNB) adviseert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een koepeloverleg in te richten met alle aanbieders van identificatiemiddelen. Een goede communicatie is essentieel voor een snelle en goede ontwikkeling van de middelen.

De KNB ontwikkelt momenteel NotarisID, een privaat elektronisch identificatiemiddel. Binnenkort wordt de Wet digitale overheid plenair behandeld. De beroepsorganisatie geeft de commissieleden daarom ter voorbereiding enkele overwegingen (pdf, 1010 kB).

Toelating
Het koepeloverleg moet onder meer onduidelijkheden rondom een aanvraag tot toelating tot de lijst van leveranciers van vertrouwensdiensten wegnemen. Private leveranciers zoals de KNB willen graag zo snel mogelijk weten aan welke toelatingseisen zij moeten voldoen, zodat zij daarop kunnen inspelen.

Communicatie
Ook maakt de KNB zich zorgen over de onduidelijke status en het kwaliteitsniveau van de verschillende instanties die zorgen voor toezicht op en handhaving van de identificatiemiddelen. Goede communicatie tussen de overheid en de commerciële partijen over de eigenschappen en kwalificaties van de middelen is daarom van essentieel belang.

Verder in het nieuws

Aanvullingen voor wet deelgezag

Het wetsvoorstel deelgezag biedt nieuwe mogelijkheden op meer zeggenschap en inspraak voor personen dichtbij het kind. Maar volgens de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Vereniging v...

Anti-witwasregels uitgebreid

De anti-witwasregels zijn met ingang van 21 mei op een aantal punten uitgebreid. Zo vallen virtuele valuta, zoals Bitcoins, nu onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (...

Notarissen passeren meer akten dan vorig jaar

In het eerste kwartaal van 2020 zijn 8 procent meer akten gepasseerd door notarissen dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dat blijkt uit de factsheet akten van de Koninklijke Notariële Beroepsor...

Europese regeling en toezichthouder antiwitwasregels

De Europese Commissie wil witwaspraktijken en terrorismefinanciering strenger aanpakken. Een antiwitwasregeling die voor alle Europese landen van toepassing is, moet hiervoor zorgen. Ook komt er een E...