KNB: overleg nodig met aanbieders identificatiemiddelen

De Koninklijke Notariële Beroepsorgansiatie (KNB) adviseert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een koepeloverleg in te richten met alle aanbieders van identificatiemiddelen. Een goede communicatie is essentieel voor een snelle en goede ontwikkeling van de middelen.

De KNB ontwikkelt momenteel NotarisID, een privaat elektronisch identificatiemiddel. Binnenkort wordt de Wet digitale overheid plenair behandeld. De beroepsorganisatie geeft de commissieleden daarom ter voorbereiding enkele overwegingen (pdf, 1010 kB).

Toelating
Het koepeloverleg moet onder meer onduidelijkheden rondom een aanvraag tot toelating tot de lijst van leveranciers van vertrouwensdiensten wegnemen. Private leveranciers zoals de KNB willen graag zo snel mogelijk weten aan welke toelatingseisen zij moeten voldoen, zodat zij daarop kunnen inspelen.

Communicatie
Ook maakt de KNB zich zorgen over de onduidelijke status en het kwaliteitsniveau van de verschillende instanties die zorgen voor toezicht op en handhaving van de identificatiemiddelen. Goede communicatie tussen de overheid en de commerciële partijen over de eigenschappen en kwalificaties van de middelen is daarom van essentieel belang.

Verder in het nieuws

Nieuwe regels bestuur en toezicht rechtspersonen

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) treedt op 1 juli in werking. De hierin opgenomen wetswijzigingen hebben gevolgen voor het notariaat en de statuten van bestaande en nieuwe verenigingen...

Minister ondersteunt Zorgeloos Vastgoed

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Kajsa Ollongren, steunt Zorgeloos Vastgoed. Dit is het samenwerkingsverband tussen verschillende partijen die betrokken zijn bij het kopen va...

Particulieren voldoende beschermd bij grondhandel

Het kabinet vindt dat notarissen particulieren voldoende beschermen tegen risico’s bij grondinvesteringen. Dat blijkt uit de antwoorden van de minister van Financiën, Wopke Hoekstra, op schriftelijke ...