KNB reageert op wetsvoorstel oplaadpunten bij VvE’s

Het wetsvoorstel 'Wet notificatieregeling oplaadpunten verenigingen van eigenaars' moet het makkelijker maken om oplaadpunten voor elektrische voertuigen op privé-parkeerplaatsen of op een gemeenschappelijke parkeergelegenheid bij appartementencomplexen te plaatsen. Ook is het straks mogelijk een opstalrecht te vestigen voor een oplaadpunt voor elektrische voertuigen op of aan gemeenschappelijke gedeelten. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) is het in grote lijnen eens met het voorstel, maar plaatst daar wel enkele kanttekeningen bij.

In de reactie (pdf, 158 kB) op de consultatie onderschrijft de KNB het belang om een dergelijke notificatieregeling in te voeren. De inbreuk op het eigendomsrecht van de appartementseigenaren is aanvaardbaar vanwege het hogere doel dat met het wetsvoorstel wordt bereikt: uniformiteit in regelgeving voor alle Verenigingen van Eigenaars (VvE) op het gebied van verduurzaming.

Beperkt
De KNB betreurt als lid van de werkgroep Modernisering Appartementsrecht Nederland wel dat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de regeling beperkt tot oplaadpunten. Het wetsvoorstel had meer regels voor VvE’s kunnen bevatten, zoals door de werkgroep is voorgesteld.

Maatregel
Een andere kanttekening die de KNB plaatst is dat in deze consultatie de noodzakelijke Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) ontbreekt. Hier is voor gekozen omdat de parlementaire behandeling van een wetsvoorstel langer duurt dan die van een maatregel. Daarom is het wetsvoorstel alvast in consultatie gebracht. De KNB had liever gezien dat hiermee was gewacht totdat de AMvB is uitgewerkt.

Verder in het nieuws

Giampaolo Marcoz nieuwe CNUE-voorzitter

De Raad van notarissen in Europa, de CNUE, heeft per 1 januari 2022 een nieuwe voorzitter: Giampaolo Marcoz. De Italiaanse notaris was enige maanden vice-voorzitter en volgt de Hongaar Ádám Tóth op. H...

Notarissen mogen diensten ook na 17.00 uur leveren

Notariskantoren zijn uitgezonderd van de regel om tussen 17.00 uur en 05.00 uur dicht te zijn. Die regel is onderdeel van de nieuwe coronamaatregelen die zondag 28 november ingingen. Ook advocaten, su...

UBO-register niet buiten werking gesteld

Het Haagse gerechtshof heeft een verzoek om de Nederlandse wetgeving voor registratie van Ultimate Beneficial Owners (UBO’s) buiten werking te stellen afgewezen. De Stichting Privacy First had dit in ...