KNB reageert op wetsvoorstel oplaadpunten bij VvE’s

Het wetsvoorstel 'Wet notificatieregeling oplaadpunten verenigingen van eigenaars' moet het makkelijker maken om oplaadpunten voor elektrische voertuigen op privé-parkeerplaatsen of op een gemeenschappelijke parkeergelegenheid bij appartementencomplexen te plaatsen. Ook is het straks mogelijk een opstalrecht te vestigen voor een oplaadpunt voor elektrische voertuigen op of aan gemeenschappelijke gedeelten. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) is het in grote lijnen eens met het voorstel, maar plaatst daar wel enkele kanttekeningen bij.

In de reactie (pdf, 158 kB) op de consultatie onderschrijft de KNB het belang om een dergelijke notificatieregeling in te voeren. De inbreuk op het eigendomsrecht van de appartementseigenaren is aanvaardbaar vanwege het hogere doel dat met het wetsvoorstel wordt bereikt: uniformiteit in regelgeving voor alle Verenigingen van Eigenaars (VvE) op het gebied van verduurzaming.

Beperkt
De KNB betreurt als lid van de werkgroep Modernisering Appartementsrecht Nederland wel dat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de regeling beperkt tot oplaadpunten. Het wetsvoorstel had meer regels voor VvE’s kunnen bevatten, zoals door de werkgroep is voorgesteld.

Maatregel
Een andere kanttekening die de KNB plaatst is dat in deze consultatie de noodzakelijke Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) ontbreekt. Hier is voor gekozen omdat de parlementaire behandeling van een wetsvoorstel langer duurt dan die van een maatregel. Daarom is het wetsvoorstel alvast in consultatie gebracht. De KNB had liever gezien dat hiermee was gewacht totdat de AMvB is uitgewerkt.

Verder in het nieuws

Uitdagingen voor het notariaat in Caribisch Nederland

Om een beter beeld te krijgen van de uitdagingen waar het notariaat in Caribisch Nederland voor staat, heeft de KNB op uitnodiging van het ministerie van Justitie en Veiligheid vorige week een werkbez...

8 procent meer akten in tweede kwartaal

Het totale aantal door notarissen gepasseerde akten in het tweede kwartaal van dit jaar ligt 8 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. In totaal zijn er in april, mei en juni ruim 459.000 ak...

Aantal meldingen ongebruikelijke transacties gestegen

Vorig jaar zijn meer dan 2 miljoen ongebruikelijke transacties gemeld. In 2022 lag het aantal gemelde ongebruikelijke transacties net onder de 2 miljoen. Het aantal verdacht verklaarde transacties is ...