KNB reageert op wetsvoorstel oplaadpunten bij VvE’s

Het wetsvoorstel 'Wet notificatieregeling oplaadpunten verenigingen van eigenaars' moet het makkelijker maken om oplaadpunten voor elektrische voertuigen op privé-parkeerplaatsen of op een gemeenschappelijke parkeergelegenheid bij appartementencomplexen te plaatsen. Ook is het straks mogelijk een opstalrecht te vestigen voor een oplaadpunt voor elektrische voertuigen op of aan gemeenschappelijke gedeelten. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) is het in grote lijnen eens met het voorstel, maar plaatst daar wel enkele kanttekeningen bij.

In de reactie (pdf, 158 kB) op de consultatie onderschrijft de KNB het belang om een dergelijke notificatieregeling in te voeren. De inbreuk op het eigendomsrecht van de appartementseigenaren is aanvaardbaar vanwege het hogere doel dat met het wetsvoorstel wordt bereikt: uniformiteit in regelgeving voor alle Verenigingen van Eigenaars (VvE) op het gebied van verduurzaming.

Beperkt
De KNB betreurt als lid van de werkgroep Modernisering Appartementsrecht Nederland wel dat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de regeling beperkt tot oplaadpunten. Het wetsvoorstel had meer regels voor VvE’s kunnen bevatten, zoals door de werkgroep is voorgesteld.

Maatregel
Een andere kanttekening die de KNB plaatst is dat in deze consultatie de noodzakelijke Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) ontbreekt. Hier is voor gekozen omdat de parlementaire behandeling van een wetsvoorstel langer duurt dan die van een maatregel. Daarom is het wetsvoorstel alvast in consultatie gebracht. De KNB had liever gezien dat hiermee was gewacht totdat de AMvB is uitgewerkt.

Verder in het nieuws

'Mooi dat je mensen zo goed mogelijk mag adviseren'

De KNB verwelkomt doorlopend nieuwe leden. Wie zijn die mensen die kiezen voor een loopbaan in het notariaat? Waarom hebben ze voor dit vak gekozen en wat zijn hun verwachtingen? Iedere maand zetten w...

Aantal akten in november stabiel

De verrassende stijging van het aantal akten in oktober zet vooralsnog niet door. In november bleef het aantal akten dat notarissen passeerden stabiel op ruim 150.000, ongeveer 1.500 minder dan in nov...

Slepende erfenissen oplossen

In het SBS6-programma 'Waar is mijn erfenis?' proberen presentator Dennis van der Geest en een team van deskundigen slepende ruzies over erfenissen op te lossen. Een van die deskundigen is notaris Eri...

Europese Parlementsverkiezingen 2024

Met het oog op de Europese Parlementsverkiezingen op 6 juni 2024 doet de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) de deelnemende Nederlandse politieke partijen een aantal suggesties om bijvoorbe...

Nieuwe leden Commissie toegang notariaat benoemd

De Minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind heeft 8 leden (her)benoemd tot lid van de Commissie toegang notariaat (CTN). Hiermee is een einde gekomen aan de tijdelijke situatie die eind vorig j...