Kopers nieuwbouw ongerust na uitspraak Raad van State

De Vereniging Eigen Huis (VEH) kreeg naar aanleiding van de stikstofuitspraak van de Raad van State veel vragen binnen van ongeruste kopers van een nieuwbouwwoning. Wat de uitspraak betekent voor nieuwbouwprojecten hangt af van de fase waarin de koper zit.

Als er een onherroepelijke omgevingsvergunning is afgegeven, heeft de uitspraak volgens VEH geen gevolgen. Een onherroepelijke vergunning betekent immers dat er geen bezwaar en beroep meer mogelijk is. Voor kopers is het wel belangrijk om er zeker van te zijn dat deze vergunning er is voordat ze naar de notaris gaan, aldus VEH.

Vertraging
De uitspraak heeft volgens VEH wel invloed op nieuwbouwprojecten die nog geen onherroepelijke omgevingsvergunning hebben. Dergelijke projecten kunnen vertraging oplopen of zelfs niet doorgaan. Mogelijk moeten voor deze projecten stikstofrapporten worden opgesteld. Of dat noodzakelijk is, hangt weer af van onder meer nabijgelegen natuurgebieden, de grootte van het bouwproject en de te gebruiken bouwmachines.

Verder in het nieuws

Financiën: meld opmerkelijke belastingconstructies

Het ministerie van Financiën gaat het hele belastingstelsel tegen het licht houden om opmerkelijke belastingconstructies in kaart te brengen. Daarbij roept het ministerie de bevolking op dergelijke co...

Kamervragen over uitspraak UBO-register

Het Europese Hof van Justitie oordeelde deze week dat niet iedereen toegang mag krijgen tot informatie over de uiteindelijke belanghebbenden (UBO’s). Tweede Kamerleden Chris Stoffer (SGP) en Eelco Hei...