Levenswensverklaring NPV verbeterd

De Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV) heeft de Levenswensverklaring vernieuwd. De leesbaarheid is verbeterd, inhoudelijk is er niets veranderd. Oude Levenswensverklaringen blijven gewoon geldig en hoeven niet te worden vervangen.

NPV is een vereniging met circa 52.000 leden en zet zich in voor de beschermwaardigheid van het leven. Sinds een aantal jaar bestaat naast het basismodel levenstestament een variant met een NPV-Levenswensverklaring.
Het verschil met de wilsverklaring van artsenfederatie KNMG is dat de verklaring van de NPV een standaardverklaring is, gebaseerd op het Bijbelse beginsel dat het leven waardevol is en bescherming verdient. Met deze verklaring wijst de cliënt actieve levensbeëindiging af en wordt tegelijkertijd overbehandeling voorkomen.

8.000 Levenswensverklaringen
Inmiddels zijn volgens de NPV zo’n 8.000 Levenswensverklaringen opgesteld. Het is mogelijk deze aan het levenstestament te hechten. Een andere optie is het integreren van de Levenswensverklaring in de medische paragraaf van het basismodel levenstestament.
De modelakte levenstestament met Levenswensverklaring is voorzien van de verbeterde verklaring en verschilt inhoudelijk niet van de oude akte. De NPV heeft ook handreikingen voor de volmachtgever en de gevolmachtigde ontwikkeld.

Meer informatie: NPV, Rineke Heij, hheij@npvzorg.nl , 0318 547888.

Verder in het nieuws

Nieuwe regels bestuur en toezicht rechtspersonen

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) treedt op 1 juli in werking. De hierin opgenomen wetswijzigingen hebben gevolgen voor het notariaat en de statuten van bestaande en nieuwe verenigingen...

Minister ondersteunt Zorgeloos Vastgoed

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Kajsa Ollongren, steunt Zorgeloos Vastgoed. Dit is het samenwerkingsverband tussen verschillende partijen die betrokken zijn bij het kopen va...

Particulieren voldoende beschermd bij grondhandel

Het kabinet vindt dat notarissen particulieren voldoende beschermen tegen risico’s bij grondinvesteringen. Dat blijkt uit de antwoorden van de minister van Financiën, Wopke Hoekstra, op schriftelijke ...