Levenswensverklaring NPV verbeterd

De Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV) heeft de Levenswensverklaring vernieuwd. De leesbaarheid is verbeterd, inhoudelijk is er niets veranderd. Oude Levenswensverklaringen blijven gewoon geldig en hoeven niet te worden vervangen.

NPV is een vereniging met circa 52.000 leden en zet zich in voor de beschermwaardigheid van het leven. Sinds een aantal jaar bestaat naast het basismodel levenstestament een variant met een NPV-Levenswensverklaring.
Het verschil met de wilsverklaring van artsenfederatie KNMG is dat de verklaring van de NPV een standaardverklaring is, gebaseerd op het Bijbelse beginsel dat het leven waardevol is en bescherming verdient. Met deze verklaring wijst de cliënt actieve levensbeëindiging af en wordt tegelijkertijd overbehandeling voorkomen.

8.000 Levenswensverklaringen
Inmiddels zijn volgens de NPV zo’n 8.000 Levenswensverklaringen opgesteld. Het is mogelijk deze aan het levenstestament te hechten. Een andere optie is het integreren van de Levenswensverklaring in de medische paragraaf van het basismodel levenstestament.
De modelakte levenstestament met Levenswensverklaring is voorzien van de verbeterde verklaring en verschilt inhoudelijk niet van de oude akte. De NPV heeft ook handreikingen voor de volmachtgever en de gevolmachtigde ontwikkeld.

Meer informatie: NPV, Rineke Heij, hheij@npvzorg.nl , 0318 547888.

Verder in het nieuws

Aanvullingen voor wet deelgezag

Het wetsvoorstel deelgezag biedt nieuwe mogelijkheden op meer zeggenschap en inspraak voor personen dichtbij het kind. Maar volgens de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Vereniging v...

Anti-witwasregels uitgebreid

De anti-witwasregels zijn met ingang van 21 mei op een aantal punten uitgebreid. Zo vallen virtuele valuta, zoals Bitcoins, nu onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (...

Notarissen passeren meer akten dan vorig jaar

In het eerste kwartaal van 2020 zijn 8 procent meer akten gepasseerd door notarissen dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dat blijkt uit de factsheet akten van de Koninklijke Notariële Beroepsor...

Europese regeling en toezichthouder antiwitwasregels

De Europese Commissie wil witwaspraktijken en terrorismefinanciering strenger aanpakken. Een antiwitwasregeling die voor alle Europese landen van toepassing is, moet hiervoor zorgen. Ook komt er een E...