Minister Dekker verbetert informatie over erkennen huwelijk uit geregistreerd partnerschap

Niet alle landen erkennen een huwelijk dat door het omzetten van een geregistreerd partnerschap tot stand is gekomen. Dit laat minister Sander Dekker van Rechtsbescherming weten naar aanleiding van Kamervragen van de PvdA. Een passende oplossing voor burgers die hun huwelijk in het buitenland moeten bewijzen, is de afgifte van een internationaal uittreksel van de huwelijksakte. Hij heeft de informatie op de website van de Rijksoverheid verbeterd.

Attje Kuiken (PvdA) vroeg (pdf, 76 kB) of het waar is dat niet alle landen een huwelijk erkennen dat eerst een geregistreerd partnerschap was. En hoe kan een buitenlandse overheid weten dat dit huwelijk tot stand is gekomen na omzetting? Volgens Dekker kunnen andere landen de omzetting zien aan de code die in het afschrift of uittreksel van de huwelijksakte is vermeld. Ook kan Nederland volgens hem andere staten niet dwingen om de omzetting te accepteren.

Internationaal uittreksel
Een passende oplossing voor burgers die hun huwelijk in het buitenland moeten bewijzen is, volgens Dekker, de afgifte van een internationaal uittreksel van de huwelijksakte. Dit is een uittreksel uit de huwelijksakte waarop de datum van het huwelijk wordt vermeld zonder enige verwijzing naar het geregistreerd partnerschap waaruit het huwelijk is voortgekomen. Dit internationale huwelijksuittreksel wordt in veel landen meestal erkend. Als Nederlanders verhuizen naar of wonen in een land dat het huwelijk niet erkent dat is voortgekomen uit een omgezet geregistreerd partnerschap, kunnen zij het geregistreerd partnerschap laten ontbinden wegens duurzame ontwrichting en daarna met elkaar in het huwelijk treden. Zijn er geen minderjarige kinderen, dan kan de ontbinding ook eenvoudig bij de burgerlijke stand door de partners zelf worden geregeld. De notaris kan dat ook voor hen regelen.

Betere voorlichting
Dekker schrijft ook dat hij de informatie op de website van de Rijksoverheid over de erkenning van de omzetting van het geregistreerd partnerschap in een huwelijk heeft verduidelijkt. Daaraan is nu toegevoegd dat burgers bij de gemeente om een internationaal uittreksel van de huwelijksakte kunnen vragen als zij hun in een huwelijk omgezette geregistreerd partnerschap in het buitenland willen bewijzen. Dekker vraagt alle gemeenten hier naar toe te linken.

Verder in het nieuws

Aanvullingen voor wet deelgezag

Het wetsvoorstel deelgezag biedt nieuwe mogelijkheden op meer zeggenschap en inspraak voor personen dichtbij het kind. Maar volgens de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Vereniging v...

Anti-witwasregels uitgebreid

De anti-witwasregels zijn met ingang van 21 mei op een aantal punten uitgebreid. Zo vallen virtuele valuta, zoals Bitcoins, nu onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (...

Notarissen passeren meer akten dan vorig jaar

In het eerste kwartaal van 2020 zijn 8 procent meer akten gepasseerd door notarissen dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dat blijkt uit de factsheet akten van de Koninklijke Notariële Beroepsor...

Europese regeling en toezichthouder antiwitwasregels

De Europese Commissie wil witwaspraktijken en terrorismefinanciering strenger aanpakken. Een antiwitwasregeling die voor alle Europese landen van toepassing is, moet hiervoor zorgen. Ook komt er een E...