Minister ondersteunt Zorgeloos Vastgoed

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Kajsa Ollongren, steunt Zorgeloos Vastgoed. Dit is het samenwerkingsverband tussen verschillende partijen die betrokken zijn bij het kopen van een huis. Ollongren gaat kijken waar sectoroverstijgende afspraken dit initiatief kunnen ondersteunen.

De minister spreekt haar steun uit in een brief aan de Tweede Kamer over het Platform Hypotheken. Daarin spreekt zij elk jaar met partijen in de sector over de belangrijkste ontwikkelingen en knelpunten in de hypotheekverstrekking. Daarin is ook Zorgeloos Vastgoed ter sprake gekomen.

Digitaliseren koopcontract
Binnen dit samenwerkingsverband zijn afspraken gemaakt over de manier waarop en op welke wettelijke basis organisaties in de vastgoedketen gegevens met elkaar uitwisselen. Ook is er een eerste stap gezet in het digitaliseren van het koopcontract. Naast de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) zijn hierbij het Kadaster, de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) en het Hypotheken Data Netwerk (HDN) betrokken.

Automatisch
Dankzij Zorgeloos Vastgoed kan de notaris de gegevens uit de koopovereenkomst in de toekomst automatisch laten inlezen in de software. Dit is een eerste stap om zowel de consument als dienstverleners in de keten te ontzorgen. De ambitie is om de consument meer regie te geven en eerder (rechts)zekerheid te bieden in alle fases van zijn woonreis: van oriëntatie tot aan het bewonen zelf.

Verder in het nieuws

Onderscheid ANBI’s in het UBO-register

Bij raadpleging van het UBO-register kan binnenkort onderscheid worden gemaakt tussen bestuurders van ANBI’s en bestuurders van andere entiteiten. Dat blijkt uit antwoorden van minister Wopke Hoekstra...

Kamervragen over de staat van het notariaat

Is de controle op het notariaat wel voldoende en wat zijn de gevolgen van de marktwerking op het notariaat? Deze en andere vragen over het notariaat wil Michiel van Nispen (SP) graag beantwoord zien d...