Minister ondersteunt Zorgeloos Vastgoed

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Kajsa Ollongren, steunt Zorgeloos Vastgoed. Dit is het samenwerkingsverband tussen verschillende partijen die betrokken zijn bij het kopen van een huis. Ollongren gaat kijken waar sectoroverstijgende afspraken dit initiatief kunnen ondersteunen.

De minister spreekt haar steun uit in een brief aan de Tweede Kamer over het Platform Hypotheken. Daarin spreekt zij elk jaar met partijen in de sector over de belangrijkste ontwikkelingen en knelpunten in de hypotheekverstrekking. Daarin is ook Zorgeloos Vastgoed ter sprake gekomen.

Digitaliseren koopcontract
Binnen dit samenwerkingsverband zijn afspraken gemaakt over de manier waarop en op welke wettelijke basis organisaties in de vastgoedketen gegevens met elkaar uitwisselen. Ook is er een eerste stap gezet in het digitaliseren van het koopcontract. Naast de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) zijn hierbij het Kadaster, de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) en het Hypotheken Data Netwerk (HDN) betrokken.

Automatisch
Dankzij Zorgeloos Vastgoed kan de notaris de gegevens uit de koopovereenkomst in de toekomst automatisch laten inlezen in de software. Dit is een eerste stap om zowel de consument als dienstverleners in de keten te ontzorgen. De ambitie is om de consument meer regie te geven en eerder (rechts)zekerheid te bieden in alle fases van zijn woonreis: van oriëntatie tot aan het bewonen zelf.

Verder in het nieuws

'Mooi dat je mensen zo goed mogelijk mag adviseren'

De KNB verwelkomt doorlopend nieuwe leden. Wie zijn die mensen die kiezen voor een loopbaan in het notariaat? Waarom hebben ze voor dit vak gekozen en wat zijn hun verwachtingen? Iedere maand zetten w...

Aantal akten in november stabiel

De verrassende stijging van het aantal akten in oktober zet vooralsnog niet door. In november bleef het aantal akten dat notarissen passeerden stabiel op ruim 150.000, ongeveer 1.500 minder dan in nov...

Slepende erfenissen oplossen

In het SBS6-programma 'Waar is mijn erfenis?' proberen presentator Dennis van der Geest en een team van deskundigen slepende ruzies over erfenissen op te lossen. Een van die deskundigen is notaris Eri...

Europese Parlementsverkiezingen 2024

Met het oog op de Europese Parlementsverkiezingen op 6 juni 2024 doet de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) de deelnemende Nederlandse politieke partijen een aantal suggesties om bijvoorbe...

Nieuwe leden Commissie toegang notariaat benoemd

De Minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind heeft 8 leden (her)benoemd tot lid van de Commissie toegang notariaat (CTN). Hiermee is een einde gekomen aan de tijdelijke situatie die eind vorig j...