Ministers: notaris mag transactie doen voor collega of bekende

'De notaris wordt geacht in alle gevallen zorgvuldig, onpartijdig en onafhankelijk te handelen. Dit geldt dus zeker ook voor transacties van een collega notaris of een bekende. Wij beschouwen die handelwijze dus niet per definitie als onwenselijk zolang de notaris zorgvuldig, onpartijdig en onafhankelijk handelt', dit antwoorden ministers Sander Dekker voor Rechtsbescherming en Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid op Kamervragen van de SP. 

Ook laten zij in de antwoorden (pdf, 216 kB) weten de lopende onderzoeken naar de fraude bij Pels Rijcken af te wachten. 'Daarna kunnen wij in dat licht bezien of het geheel aan wettelijke waarborgen en toezichtmechanismen nog altijd volstaat om fraude zoveel mogelijk te voorkomen' aldus de ministers. Over de rol van Bureau Financieel toezicht zeggen zij: 'Wij gaan er gezien de recent doorgevoerde versterkingen van uit dat het BFT op dit moment voldoende capaciteit heeft voor haar taken.'

Versneld vernieuwen
De SP’ers stelden de vragen naar aanleiding van een artikel van Marcel Pheijffer (Nyenrode) en Jeroen Princen (DVDW Advocaten) in het Nederlands Juristenblad en De Accountant over de fraude bij Pels Rijcken. Een voormalig notaris heeft hier fraude gepleegd. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) gaat, mede naar aanleiding van de recente fraudezaak bij Pels Rijcken, versneld vernieuwingen doorvoeren binnen het notariaat. Daarbij ligt de nadruk op de registratie van nevenfuncties, het beheer van stichtingen en de controle van derdengeldenrekeningen.

Verder in het nieuws

Platform digitaal oprichten bv klaar (video)

Het platform om in de toekomst digitaal een bv op te richten is vorige week opgeleverd. Dit betekent dat het systeem waarmee de notaris online een oprichter kan identificeren, spreken en de oprichting...

Fraudezaak Pels Rijcken omvangrijker dan gedacht

De fraudezaak bij Pels Rijcken blijkt omvangrijker dan in eerste instantie werd gedacht. 18 jaar lang heeft de betrokken notaris geld overgeboekt naar privérekeningen op naam van stichtingen die door ...