NVB ontwikkelt standaardakte opstalrecht zonnestroomsysteem veldproject

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft een standaardakte ontwikkeld voor een opstalrecht ten behoeve van een zonnestroomsysteem veldproject. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) is, op verzoek van de NVB, samen met enkele leden nauw betrokken geweest bij het opstellen van deze standaardakte.

De NVB heeft de standaardakte (doc) met de daarbij behorende toelichting (doc) ontwikkeld om de financiering van zonnestroomsystemen op land toegankelijker te maken. De akte is te gebruiken als er een zon-op-land-project wordt ontwikkeld door een exploitant die eigenaar van het zonnestroomsysteem wil blijven, mede met het oog op het verschaffen van een recht van hypotheek daarop.

Lancering standaardakte
De NVB heeft de standaardakte vandaag gelanceerd. In een artikel legt de NVB uit in welke situaties de standaardakte bruikbaar is. In het najaar zal de NVB ook een werksessie organiseren rondom het gebruik van deze akte. Verdere informatie hierover volgt nog.

Verder in het nieuws

Kabinet zet in op verdere verbetering aanpak witwassen

De toepassing van de anti-witwasregelgeving door niet-financiële Wwft-instellingen zoals notarissen en het toezicht daarop moeten volgens het kabinet beter. Ook moet er beter zicht komen op UBO’s en m...

Prinsjesdag: toegang tot het recht verder uitgewerkt

Toegang tot het recht krijgt in 2023 wederom de aandacht van het kabinet. Ook in het notariaat staat dit thema de komende jaren op de agenda. Het is een belangrijk onderwerp in het onderzoek naar de s...

Verduurzaming koopwoningen makkelijker

Woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) krijgen in 2023 meer mogelijkheden bij het verduurzamen van hun woning. Dit betreft onder andere het bieden van toegankelijke informatie, verregaa...

Energielabel C-verplichting voor kantoren

Kantoorgebouwen moeten per 1 januari 2023 minimaal energielabel C of hoger hebben. Voldoet het gebouw niet aan de eisen, dan mag het gebouw vanaf die datum niet meer als kantoor worden gebruikt.