Onderzoek naar maatschappelijke rol notaris: hoe bereik je kwetsbare doelgroepen?

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft in oktober onderzoek gedaan onder de leden naar de toegankelijkheid van het notariaat voor kwetsbare groepen mensen. Dat leverde ruim 640 reacties op. Driekwart van de respondenten vindt dat het notariaat zich actief moet inzetten om het notariële recht toegankelijker te maken voor laaggeletterden en andere kwetsbare doelgroepen.

Daarbij ziet 45 procent van de respondenten een rol voor zichzelf weggelegd, 54 procent vindt dat meer iets voor de KNB. Meest gehoorde reactie onder ‘nee-zeggers’ was dat actieve inzet niet per se nodig is, omdat iedere notaris de plicht heeft om te zorgen dat cliënt snapt wat in de akte staat en wat hij of zij hiermee regelt.

Verbeteren toegankelijkheid
Gevraagd naar de eigen mogelijkheden om die toegankelijkheid te verbeteren, antwoordden de meeste respondenten:

  1. Leesbare toelichting maken bij de akte;
  2. Alle correspondentie in eenvoudige taal aanbieden;
  3. Gesprek in laag tempo voeren en iemand zelf veel laten vertellen;
  4. Iemand eerst op zijn gemak stellen in de spreekkamer.

Rol KNB
De respondenten is ook gevraagd wat zij van de KNB verwachten. Daar kwamen de volgende antwoorden uit:

  1. Goede informatie over notariële dienstverlening naar belangenbehartigers van deze groepen;
  2. Publieksvoorlichting gericht op deze doelgroepen;
  3. Ontwikkelen visuele checklist (met plaatjes) voor in de spreekkamer;
  4. Ontwikkelen eenvoudige modellen;
  5. Opleiding verzorgen voor omgaan met deze doelgroepen;
  6. Opleiding verzorgen over juridische aspecten van onder meer dienstverlening aan wilsonbekwamen.

Overheid financiert, notariaat organiseert
In het onderzoek is ook naar de wenselijkheid van gefinancierde rechtshulp gekeken. Bijna 80 procent van de respondenten vindt dat het notariaat dat moet aanbieden. Bijna 70 procent vindt dat dit moet met behulp van gefinancierde rechtshulp door de overheid en dat het notariaat dit zelf het beste kan organiseren. 12 procent vindt dat het notariaat de financiële hulp zelf moet organiseren.

Verder in het nieuws

Hoe wordt de notaris bereikbaar voor iedereen?

Mensen met een kleinere beurs of met schulden komen nauwelijks bij de notaris over de vloer. Terwijl het ook voor hen van belang is om zaken goed vast te leggen of juridisch advies te krijgen. De Koni...

Omgevingswet per 1 januari 2024 van kracht

De kogel is door de kerk: per 1 januari 2024 wordt de Omgevingswet ingevoerd. De Eerste Kamer stemde deze week in met de inwerkingtreding van de wet. De problemen met het digitale stelsel dat de wet o...

Meepraten over fiscale regelingen

Het kabinet wil het belastingstelsel eenvoudiger maken. Daarom worden diverse fiscale regelingen tegen het licht gehouden. Het kabinet wil met voorstellen komen om deze regelingen te verbeteren of af ...

Sociaal Notariaat Den Bosch opent deuren

Notaris Yvonne Vleeshouwers start op woensdag 8 maart met Sociaal Notariaat Den Bosch. Zij wil hiermee mensen die niet zo makkelijk naar de notaris gaan helpen met gratis notariële adviezen in begrijp...

Rol notaris bij grondhandel niet aangepast

De regering ziet geen noodzaak om de rol van notarissen bij grondhandel aan te passen naar aanleiding van het bericht van RTL Nieuws dat tienduizenden Nederlanders slachtoffer zijn van dubieuze grondh...