Onderzoek naar maatschappelijke rol notaris: hoe bereik je kwetsbare doelgroepen?

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft in oktober onderzoek gedaan onder de leden naar de toegankelijkheid van het notariaat voor kwetsbare groepen mensen. Dat leverde ruim 640 reacties op. Driekwart van de respondenten vindt dat het notariaat zich actief moet inzetten om het notariële recht toegankelijker te maken voor laaggeletterden en andere kwetsbare doelgroepen.

Daarbij ziet 45 procent van de respondenten een rol voor zichzelf weggelegd, 54 procent vindt dat meer iets voor de KNB. Meest gehoorde reactie onder ‘nee-zeggers’ was dat actieve inzet niet per se nodig is, omdat iedere notaris de plicht heeft om te zorgen dat cliënt snapt wat in de akte staat en wat hij of zij hiermee regelt.

Verbeteren toegankelijkheid
Gevraagd naar de eigen mogelijkheden om die toegankelijkheid te verbeteren, antwoordden de meeste respondenten:

  1. Leesbare toelichting maken bij de akte;
  2. Alle correspondentie in eenvoudige taal aanbieden;
  3. Gesprek in laag tempo voeren en iemand zelf veel laten vertellen;
  4. Iemand eerst op zijn gemak stellen in de spreekkamer.

Rol KNB
De respondenten is ook gevraagd wat zij van de KNB verwachten. Daar kwamen de volgende antwoorden uit:

  1. Goede informatie over notariële dienstverlening naar belangenbehartigers van deze groepen;
  2. Publieksvoorlichting gericht op deze doelgroepen;
  3. Ontwikkelen visuele checklist (met plaatjes) voor in de spreekkamer;
  4. Ontwikkelen eenvoudige modellen;
  5. Opleiding verzorgen voor omgaan met deze doelgroepen;
  6. Opleiding verzorgen over juridische aspecten van onder meer dienstverlening aan wilsonbekwamen.

Overheid financiert, notariaat organiseert
In het onderzoek is ook naar de wenselijkheid van gefinancierde rechtshulp gekeken. Bijna 80 procent van de respondenten vindt dat het notariaat dat moet aanbieden. Bijna 70 procent vindt dat dit moet met behulp van gefinancierde rechtshulp door de overheid en dat het notariaat dit zelf het beste kan organiseren. 12 procent vindt dat het notariaat de financiële hulp zelf moet organiseren.

Verder in het nieuws

'Mooi dat je mensen zo goed mogelijk mag adviseren'

De KNB verwelkomt doorlopend nieuwe leden. Wie zijn die mensen die kiezen voor een loopbaan in het notariaat? Waarom hebben ze voor dit vak gekozen en wat zijn hun verwachtingen? Iedere maand zetten w...

Aantal akten in november stabiel

De verrassende stijging van het aantal akten in oktober zet vooralsnog niet door. In november bleef het aantal akten dat notarissen passeerden stabiel op ruim 150.000, ongeveer 1.500 minder dan in nov...

Slepende erfenissen oplossen

In het SBS6-programma 'Waar is mijn erfenis?' proberen presentator Dennis van der Geest en een team van deskundigen slepende ruzies over erfenissen op te lossen. Een van die deskundigen is notaris Eri...

Europese Parlementsverkiezingen 2024

Met het oog op de Europese Parlementsverkiezingen op 6 juni 2024 doet de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) de deelnemende Nederlandse politieke partijen een aantal suggesties om bijvoorbe...

Nieuwe leden Commissie toegang notariaat benoemd

De Minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind heeft 8 leden (her)benoemd tot lid van de Commissie toegang notariaat (CTN). Hiermee is een einde gekomen aan de tijdelijke situatie die eind vorig j...