Overdrachtsbelasting zorgt voor topdrukte in het notariaat

Notarissen hebben in het eerste kwartaal van 2021 opnieuw een recordaantal akten gepasseerd. In totaal passeerden zij ruim 490.000 akten, 50.000 akten meer dan een jaar eerder. Dat is een stijging van 11,4 procent. Het overgrote deel daarvan betreft overdrachten van onroerend goed en hypotheken: deze zijn respectievelijk 12.000 en 22.000 keer vaker gepasseerd.

Aanleiding voor deze topdrukte zijn de gewijzigde tarieven voor de overdrachtsbelasting per 1 januari 2021 én per 1 april 2021. Tot 1 januari leverde de eerste wijziging vooral voordeel op voor beleggers, daarna voor starters op de woningmarkt. Starters betalen vanaf 1 januari geen overdrachtsbelasting over de aankoopsom van een woning. Dat was 2 procent. Per 1 april is die vrijstelling beperkt tot een woningwaarde van 400.000 euro.

Bv’s en samenlevingscontracten
Ook het aantal nieuw opgerichte bv’s en samenlevingscontracten steeg flink: respectievelijk ruim 21 en 40 procent. In absolute aantallen vormen die akten echter een veel kleiner aandeel van het totaal aantal akten. Het aantal nieuw opgerichte bv’s steeg met bijna 3.500 tot ongeveer 19.500, het aantal samenlevingscontracten met iets meer dan 4.000 tot bijna 14.000 akten. Het aantal testamenten dat werd geregistreerd bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) is ongeveer hetzelfde als het eerste kwartaal vorig jaar (76.000).

'Teken vandaag voor morgen' slaat aan
Het aantal levenstestamenten nam met ruim 5 procent af, van ruim 43.000 in het eerste kwartaal van 2020 tot bijna 41.000 dit jaar. Vergeleken met de maand februari van dit jaar is het aantal levenstestamenten in maart echter sterk gestegen (21,7 procent), mede als gevolg van de reclamecampagne 'Teken vandaag voor morgen'.

Toekomstverwachting
De topdrukte in de vastgoedpraktijk lijkt echter over zijn hoogtepunt heen. Ruim een derde van het aantal respondenten dat meedeed aan het maandelijkse onderzoek van de KNB geeft aan dat het aantal nieuwe zaken in de vastgoedpraktijk is afgenomen. Bij 40 procent is dat aantal gelijk gebleven en 22 procent gaf aan dat het aantal is toegenomen. In de familiepraktijk geeft 27 procent een toename aan. Ruim 10 procent noteert een daling en bij ruim 62 procent is het aantal nieuwe zaken gelijk gebleven. Het aantal nieuwe zaken in het ondernemingsrecht groeit bij ruim 35 procent van de respondenten, 19 procent ziet een afname en bij ruim 45 procent is het aantal nieuwe zaken gelijk gebleven.

Verder in het nieuws

Onrechtmatig gebruik titel 'notaris' niet toegestaan

De titel notaris is beschermd en mag dus niet door iedereen gebruikt worden. De KNB heeft geconstateerd dat een ontzette notaris zich wel als zodanig heeft uitgegeven en spande een kort geding aan. De...

Uitdagingen voor het notariaat in Caribisch Nederland

Om een beter beeld te krijgen van de uitdagingen waar het notariaat in Caribisch Nederland voor staat, heeft de KNB op uitnodiging van het ministerie van Justitie en Veiligheid vorige week een werkbez...

8 procent meer akten in tweede kwartaal

Het totale aantal door notarissen gepasseerde akten in het tweede kwartaal van dit jaar ligt 8 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. In totaal zijn er in april, mei en juni ruim 459.000 ak...