Ploumen in FD: ‘Nieuwe Omgevingswet maakt aankoop woning veel duurder’

'Het wordt voor kopers, notarissen en makelaars moeilijker de nodige informatie over een woning te achterhalen. Dit komt door de nieuwe Omgevingswet. Deze zorgt voor een stijging van kosten', schrijft Annerie Ploumen, voorzitter van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) in het Financieele Dagblad (FD) van maandag 31 januari.

Doel van de Omgevingswet is versnippering tegengaan van verschillende wetten voor ruimtelijke ordening. Deze wetten zijn van belang bij onder meer de overdracht van vastgoed. In haar opiniebrief Nieuwe Omgevingswet maakt aankoop van woning veel duurder (fd.nl) laat Ploumen weten dat het door de nieuwe Omgevingswet juist veel moeilijker wordt te achterhalen of een gebouw een monument is of dat de grond waarop een woning staat, vervuild is. Deze publiekrechtelijke beperkingen worden nu nog bijgehouden in de Basisregistratie Kadaster, maar straks deels overgeplaatst naar het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Zo raakt de informatie verdeeld over 2 systemen, die ook nog eens ondergebracht zijn bij verschillende overheidsinstanties naast het Kadaster.

Meer kosten
Ploumen vreest dat de informatiepositie van de burger hierdoor verslechtert. Dienstverleners, zoals notarissen en makelaars, zijn ook nog eens meer tijd kwijt aan het bij elkaar krijgen van de juiste informatie. Hierdoor nemen de kosten voor kopers van vastgoed onnodig toe. Volgens Ploumen moet de minister gemeenten de opdracht geven om dergelijke beperkingen apart te laten registreren oftewel te annoteren. Door annotatie verplicht te stellen, kunnen dit soort beperkingen - zoals dat nu ook het geval is - worden geraadpleegd via de Basisregistratie Kadaster.

Kamervergadering
Op 10 februari vergadert de vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken met minister Hugo de Jonge over de Omgevingswet.

Verder in het nieuws

Biedlogboek moet zorgen voor extra transparantie

De NVM, VBO, Vastgoedpro en de Vereniging Eigen Huis voeren op 1 juli een digitaal biedlogboek in. Kandidaat-kopers die een bod hebben uitgebracht kunnen daarin, na het verstrijken van de bedenktermij...

Vaste Kamercommissie reageert op wetsvoorstel DOBV

Het wetsvoorstel digitale oprichting bv (DOBV) is bestudeerd door de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer. Verschillende fracties hebben nog enkele vragen. Maar als de reger...

Expertgroep onderzoekt modernisering nv-recht

Opnieuw komt er een consultatie van een nieuwe regeling voor personenvennootschappen. Dit schrijft minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming aan de Tweede Kamer. Ook wil hij een expertgroep vrage...