Prinsjesdag: investeren in woningbouw en invoering nieuw energielabel

Het kabinet wil de weg vrij maken voor nog meer woningbouw. Daarom investeert de overheid tot 2030 100 miljoen euro in de aanpak van de stikstofproblematiek. Vooral de bouw van betaalbare woningen voor starters en mensen met een middeninkomen krijgt ondersteuning. Dit blijkt uit de Prinsjesdagstukken van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Investeringen in latere jaren worden door het kabinet naar voren gehaald om de economie te ondersteunen en de bouw op gang te houden. Er komt daarom 50 miljoen euro vrij voor nieuwe huisvesting van kwetsbare groepen, zoals daklozen, arbeidsmigranten en ouderen. Ook investeert het kabinet 50 miljoen euro in het versneld realiseren van betaalbare woningen. In totaal is 450 miljoen euro voor de woningbouw beschikbaar in 2021.

Van winkel naar woning
Het kabinet blijft het transformeren van bestaande gebouwen, zoals leegstaande winkels, kantoren en bedrijfsterreinen stimuleren. Door de coronacrisis komen er meer winkel- en horecapanden beschikbaar die omgebouwd kunnen worden tot woningen. Het kabinet stelt 20 miljoen euro extra beschikbaar om dit te stimuleren, dit moet ongeveer 9.000 woningen opleveren.

Verduurzamen en energielabels
Individuele gebouweigenaren krijgen in 2021 meer mogelijkheden om mee te werken aan het verduurzamen van de woning. Er komt een warmtefonds en de drempels voor het verhogen van de hypotheek voor verduurzaming worden verlaagd. Energielabels veranderen per 1 januari 2021. Er komt een nieuwe bepalingsmethode. Adviseurs gaan de woning bezoeken om de duurzaamheid ervan vast te stellen. De woningeigenaar krijgt hierdoor een meer nauwkeurig en uitgebreid label. De notaris dient de verkoper te wijzen op zijn of haar wettelijke verplichting tot overhandiging van het energielabel: vanaf volgend jaar is dat dus het energielabel nieuwe stijl.

 

Verder in het nieuws

Fraudezaak voormalig notaris Oranje schokt KNB

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) is geschokt door het bericht van Pels Rijcken dat voormalig notaris Frank Oranje fraude heeft gepleegd. De beroepsorganisatie vindt het onbestaanbaar ...

Zorgen om fout geld uit Londen

De Brexit zorgt er voor dat Amsterdam Londen van de troon stoot als Europees handelscentrum. Maarten Groothuizen (D66) is bezorgd dat ook de Londense witwaspraktijken mee verhuizen naar onze hoofdstad...